Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 oktober 2009

Den verkliga lösningen på falska komponenter

Den högteknologiska leverantörskedjan är mer utsatt för falska komponenter än någonsin tidigare. Författare: John P. Brown som är medgrundare och vice vd för marknadsföring och strategi på verical.

Med allt mer sofistikerade brottslingar är det enda sättet att skydda försörjningskedjan att använda verktyg, teknik och nytt tänkande för industriella eftermarknader. Säkra leverantörskedjan genom öppenhet och bättre marknadsstruktur Ökningen av förfalskningar under de senaste åren har varit häpnadsväckande. Den amerikanska ekonomin förlorar cirka 250 miljarder USD per år och cirka trekvarts miljon arbetstillfällen går förlorade varje år, i vad som Wall Street Journal har kallat "inget mindre än en ekonomisk kris". Skadan når alla hörn av ekonomin, och den högteknologiska tillverkningsindustrin är inget undantag. Falska elektroniska komponenter kan hittas i alla hörn av den högteknologiska kedjan, från enkla strömbrytare och spel till avancerade medicinska skannrar och telekommunikation. När elektroniska komponenter kommer in i fler och fler delar av det moderna livet, kommer risken för falska komponenter att hota den ekonomiska tillväxten och konsumenternas säkerhet världen över. För att branschen framgångsrikt ska kunna skyddas mot denna risk måste vi förstå dess orsaker och hur de finner vägen in i den lagliga distributionskedjan. Storlek och omfattning av problemet Som med all olaglig verksamhet är det notoriskt svårt att få siffror på hur stora effekterna är av falska elektroniska komponenter. Problemet omfattar ekonomi, intellektuell egendom, arbetstillfällen, kostnader för omarbetning, garantier och returer, nationell säkerhet, och i slutänden användarnas hälsa och säkerhet. Allt är i riskzonen när förfalskade komponenter infekterar leveranskedjan. Brittiska Association of Franchised Distributors of Electronic Components har publicerat några häpnadsväckande siffror på kostnaderna för att låta förfalskningar penetrera tillverkningsprocessen. AFDEC:s siffror visar att kostnaden för att hitta och ersätta en enda komponent i en mottagningskontroll är nära 0,40 USD, vid tiden för undersökningen, år 2007. Förfalskare har blivit mycket sofistikerade på senare år och deras produkter penetrerar försörjningskedjan djupare. Mer sällan upptäcks förfalskningar vid mottagningskontroller. Fler och fler förfalskade komponenter passera de inledande testerna och hamnar i slutprodukter. Tillverkas produkterna utan kvalitet i åtanke kan dessa otillåtna komponenter brista i hållbarhet jämfört med dess äkta motsvarigheter, och kommer så småningom att haverera på fältet, till mycket större kostnader för tillverkaren än om de hade kunnat upptäckas vid mottagandet. Dessa kostnader skulle bara vara irriterande om förekomsten av förfalskade komponenter hade stannat vid de historiska nivåerna. Förfalskade komponenter kommer in i leveranskedjan via den sekundära marknaden och eftersom det inte finns något rimligt sätt för att undvika bristsituationer måste chefer inom alla sektorer av industrin ta itu med detta allvarliga och växande problem på allvar. Orsaker till förfalskningar Flera olika trender har skapat krisen. Vissa har djupa orsaker i den globala ekonomin, andra är mycket specifika för hur transaktioner sker inom den sekundära marknaden för elektroniska komponenter. Ingen av dem kommer att förändras snart. Bortsett från ett kort omnämnande nedan kommer detta dokument inte beskriva de makroekonomiska frågorna som berörs, utan kommer i stället koncentreras på de mer omedelbara faktorer som får olagliga komponenter att komma in i den lagliga distributionskedjan. Under de senaste tio åren har ökningen av tillverkningsindustrin i Kina varit häpnadsväckande. Med en årlig tillväxt på över tio procent (och kanske mycket mer, enligt vissa analytiker) har den kinesiska ekonomin vuxit så våldsamt under det senaste decenniet att den är djupt involverad i nästan alla globala leveranskedjor. Steget till att bli "världens fabrik" har inkluderat utlokalisering av tillverkning från högkostnadsregioner till Kinas sydöstra kust. När västerländska tillverkare har flyttat tillverkning, kunskaper och metoder till Kina har de blivit smärtsamt påminda om Kinas notoriskt svaga skydd för immateriella rättigheter. För ett decennium sedan använde förfalskarna grova och primitiva tekniker för att skapa förfalskningar. Dessa har i dag tillgång till de mest moderna verktygen och teknikerna och i vissa fall även till de ursprungliga monteringslinorna. En effekten av tillväxten på marknaden har varit en dramatisk användning av elektronikkomponenter i helt nya produkter. Ett barns leksaksbil bestod tidigare enbart av lite böjd metall med några plastdäck. Nu är det svårt att hitta en leksak som kommer utan en imponerande samling av blinkande ljus och ljudeffekter. Personbilar kommer att innehålla elektroniska komponenter till nästan det dubbla värdet 2012 jämfört med vad de gjorde bara 5 år tidigare. Nya elektronikprodukter innebär en ännu större volatilitet i branschens leveranskedja. Smaken av förfalskning Förfalskade komponenter kan ta många former när brottslingar utnyttjar den senaste svagheten i tillverkarnas försvar. Kvalitetskontrollen kan anpassa och driftsätta nya tester för att filtrera bort falska komponenter, men förfalskarna kommer alltid att ligga steget före. Företag kan tillbringa månader med att förbättra sina inspektionsprocesser, men förfalskare kan driftsätta nya tekniker inom veckor eller dagar. Med tanke på de betydande ekonomiska incitamenten kommer förfalskare att lägga resurser på att hacka företags försvar med nästan alla nödvändiga medel, det kan vara att omkonstruera en falsk komponent eller helt enkelt muta en nyanställd för att få tillträde till en anläggning. Förfalskningar kan förekomma i många former och storlekar, men på den enklaste nivån finns det bara ett fåtal sätt att dölja att en komponent är oäkta: plagiat, renovering, felmärkning och att använda skrotade komponenter. Några specialfall, till exempel att avsiktligt skada komponenter, är unika för produkter relaterade till nationell säkerhet och ligger utanför räckvidden för detta dokument. Försvar av leveranskedjan Med tanke på alla dessa hot, hur kan en inköpschef skydda sitt företag och sina kunder från risken av att få förfalskade komponenter? När dessa metoder används verkar det omöjligt, men företagen måste ändå försöka. Här är en lista på några olika typer av försvar: buffertlager, inköp från franchise-företag, okulärbesiktning, komponenttest, spårbarhet, utökad leverantörsundersökning, övervakning av den sekundära marknaden, lagstiftning, besiktning och polisinsatser, och en ”stamtavla” för försörjningskedja. Slutsats Hotet från förfalskade komponenter har aldrig varit större. Förfalskning är alltför lönsamt och alltför svårt att stoppa. Den högteknologiska leveranskedjan har aldrig varit mer sårbar och kostnaderna för förfalskade komponenter har aldrig varit så högt. Varje gång legitima leveranskedjor antar en ny strategi för att stoppa förfalskningar kommer de kriminella att anpassa sig därefter och besegra dem. Märkning, etiketter, provning - allt detta är bara tillfälligt försvar mot högt motiverade och väl finansierade kriminella syndikat. I den ändlösa kapprustningen mellan autentisering och förfalskning kommer förfalskarna alltid att vinna. Visuella inspektioner kan tillfälligt hämma förfalskare men de kriminella kommer alltid att anpassa sig och bli ännu mer sofistikerade. Det enda försvar som förfalskare inte kan besegra och inte kan replikera är en ”stamtavla” för leveranskedjan över legitima tillverkare och distributörer i världen. Författare: John P. Brown är medgrundare och vice vd för marknadsföring och strategi på Verical. This Whitepaper can be downloaded in full here.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1