Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2009

Flextronics visar stabil utveckling andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet, som slutade den 2 oktober 2009 för EMS-leverantören, blev 5.8 miljarder USD, en ökning med 1%, jämfört med nettoomsättningen för första kvartalet som slutade den 3 juli, 2009.

Justerat rörelseresultat för andra kvartalet blev 149 miljoner USD, en ökning med 66% jämfört med första kvartalets justerade rörelseresultat på 90 miljoner USD. Justerad rörelsemarginal för det andra kvartalet var 2,6% jämfört med 1,6% för första kvartalet. Justerat nettoresultat för det andra kvartalet var 104 miljoner USD och justerat per aktie blev detta 0,13 USD jämfört med 63 miljoner USD och 0,08 USD, respektive för föregående kvartal. Likvida medel uppgick till 2,0 miljarder USD 2 oktober 2009, en ökning med 289 miljoner USD från föregående kvartalslut. Under andra kvartalet genererade Flextronics 312 miljoner USD i operativt kassaflöde och 270 miljoner USD i fritt kassaflöde (definierat som kassaflöde från den löpande verksamheten, med avdrag för inköp av fastigheter och utrustning, exklusive dispositioner). Nettoskulden minskade ytterligare under innevarande kvartal med 483 miljoner USD till 587 miljoner USD. Nettoskulden har minskat med cirka 1,1 miljarder dollar från ett år sedan. Justerat ROIC förbättrades till 22,2% för kvartalet. "Under det andra kvartalet visade Flextronics en stabil finansiell utveckling i alla delar av vår verksamhet, vilket avspeglar vårt arbete för att förändra storleken av vår verksamhet för att anpassa oss till rådande marknadsförutsättningar”, säger Paul Read, Chief Financial Officer för Flextronics.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1