Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2009

Förbättrad omsättning för HMS under tredje kvartalet

Nettoomsättningen för HMS för de första nio månaderna 2009 uppgick till 172,3 Mkr (238,6), en minskning med 27,8 %.

Rörelseresultatet under årets första nio månader uppgick till 15,3 Mkr (58,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,9 % (24,3). Resultat efter skatt uppgick till 9,0 Mkr (38,6). Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 56,7 Mkr (83,0). Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr (21,4), en rörelsemarginal på 23,5 % (25,8) Omsättning, lönsamhet och kassaflöde förbättrades i tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. "Den stabilisering av marknaden HMS kunde se i juni månad har fortsatt under det tredje kvartalet. Vi ser nu positiva effekter av de åtgärder HMS vidtog under våren för att anpassa verksamheten till den kraftigt försämrade marknaden. Trots väsentligt lägre volymer kan vi redovisa förbättrade marginaler och är väl rustade för att möta en ökande efterfrågan i takt med att konjunkturen förbättras", säger Staffan Dahlström, VD för HMS.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2