Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 oktober 2009

Reviderade utsikter för elektronikproduktion

Sedan prognosen i juni, har marknadsundersökaren Reed Electronics Research reviderat upp sin prognos för elektronikproduktion i Västeuropa, men förväntar sig ändå en nedgång på över 12% under 2009 och ytterligare en mer blygsam nedgång på 2,8% under 2010.

Det finns fortfarande en betydande osäkerhet, i synnerhet för möjligheterna inom fordonssektorn efter bortfallet av de olika programmen för skrotning, men de underliggande tillväxtsektorerna för den västeuropeiska elektronikindustrin - industri, medicin och försvar - kommer se en uppgång under 2010, vilket tyvärr kommer att fortsätta att kompenseras av ytterligare nedgång i konsument-, dator- och komponentsegmenten, menar marknadsundersökningsföretaget. Industrisegmentet är fortfarande ljuspunkten i den västeuropeiska elektronikindustrin. År 2011 kommer segmentet att ha passerat 2008 års nivå på 49,5 miljarder euro. Under 2008 svarade sektorn för 28% av den totala produktionen, men detta förväntas öka till 35% i slutet av prognosperioden. Dess andel av den totala produktionen av elektronikutrustning beräknas stiga från 29% 2008 till 45% år 2012.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2