Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 oktober 2009

Reviderade utsikter för elektronikproduktion

Sedan prognosen i juni, har marknadsundersökaren Reed Electronics Research reviderat upp sin prognos för elektronikproduktion i Västeuropa, men förväntar sig ändå en nedgång på över 12% under 2009 och ytterligare en mer blygsam nedgång på 2,8% under 2010.
Det finns fortfarande en betydande osäkerhet, i synnerhet för möjligheterna inom fordonssektorn efter bortfallet av de olika programmen för skrotning, men de underliggande tillväxtsektorerna för den västeuropeiska elektronikindustrin - industri, medicin och försvar - kommer se en uppgång under 2010, vilket tyvärr kommer att fortsätta att kompenseras av ytterligare nedgång i konsument-, dator- och komponentsegmenten, menar marknadsundersökningsföretaget.

Industrisegmentet är fortfarande ljuspunkten i den västeuropeiska elektronikindustrin. År 2011 kommer segmentet att ha passerat 2008 års nivå på 49,5 miljarder euro. Under 2008 svarade sektorn för 28% av den totala produktionen, men detta förväntas öka till 35% i slutet av prognosperioden. Dess andel av den totala produktionen av elektronikutrustning beräknas stiga från 29% 2008 till 45% år 2012.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2