Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 oktober 2001

Elproduktion i hemmet ?

Ska elproduktion i hemmet lösa hushållens energidilemma? ABB och Birka Energi i samarbete om framtidens energilösningar

Elproduktion i hemmet kan i framtiden vara lösningen då traditionell kolkraft och kärnkraft måste kompletteras. "Kloka hus" och småskaliga lösningar med bränsleceller och solenergi ger ekonomiska och miljömässiga vinster genom att vi kan börja producera el hemma. Det möjliggör även för den enskilde att sälja överskott av elen till nätet eller grannen. Det omväxlande klimatet i Sverige gör att behovet av el och värme varierar. Den nya tekniken möjliggör att man kan utnyttja årstidssvängningar och styrsystemen i "kloka hus" och till och med sälja överskottet av sin egenproducerade el ut på nätet. Konceptet är relativt enkelt: El producerad från solceller används direkt för husets behov, alternativt lagras genom vätgasproduktion och lagring av vätgas, eller säljs till nätet. Solcellen har tidigare varit en dyr teknik som blir allt billigare och kan användas av allt fler. Även bränslecellen förser huset med el och värme eller el till nätet. Den drivs i första hand med vätgas producerad från biogas eller med lagrad "solcellsproducerad" vätgas eller med vätgas som producerats från el direkt från nätet. Bränslecellen fungerar som ett slags "evigt batteri" som inte tar slut då man hela tiden tillför till exempel vätgas som tillsammans med syret som tas från luften ger el och värme. "I framtiden kommer vi att behöva vänja oss vid tanken om att bli våra egna elproducenter i större utsträckning. Men i utvecklingen följer även möjligheten att kunna skicka överskottet till grannen. Man kan säga att vi bränner elen hemma, så kallad "hembränd el," säger Harry Frank, forskningsdirektör på ABB i Sverige som är upphovsman till uttrycket "Hembränd el". Det kloka, tänkande huset För att ytterligare förbättra förutsättningarna för hållbara och energisnåla system samarbetar ABB och Birka Energi med projektet att demonstrera och utvärdera hur ett system med bränsleceller och solceller kan fungera som ett komplement till redan befintlig el och värme. En central del i projektet är ett klokt och tänkande hus som hela tiden arbetar för att minska och anpassa energianvändningen. Allt kontrolleras och regleras genom ett styrsystem så att man till exempel kan producera el på ett miljöanpassat sätt och kan koppla den egenproducerade elen direkt mot nätet. "Vi kommer för första gången pröva detta på en byggnad i Hammarby Sjöstad, eftersom det är viktigt för oss att skaffa erfarenheter av nya metoder för energiförsörjning," säger Lennart Klerdal, ansvarig för koncerngemensam forskning och utveckling inom Birka Energi. "Genombrottet för bränslecellen och kommersiell användning står för dörren och vi ser en gigantisk potential såväl för befintlig bebyggelse som för nybyggnation," avslutar Klerdal. Från ABB:s och Birka Energis sida hoppas man att den egenproducerade elen kommer att vara en viktig del i framtida elproduktion och utvecklingen gör att det kommer att bli möjligt för den enskilde att satsa på dessa system med vinster för den egna plånboken och för miljön. Detta första försök med exempel på miljövänligt energisystem kommer att finnas i Miljöinfocenter i Hammarby Sjöstad. Projektets syfte är att demonstrera hur ett system med solceller, elektrolysör, vätgaslager och bränsleceller kan fungera som komplement till redan befintlig el och värme. Projektet kostar 13,5 Mkr och är ett samarbete mellan Birka Energi och ABB:s forskningsavdelning och skall genomföras under 2001-2002. Projektet drivs med ekonomisk hjälp från Energimyndigheten och LIP-kansliet (Lokala investeringsprogrammet) i Stockholm. Invigning av Miljöinfocenter planeras i juni 2002. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. Birka Energi (www.birkaenergi.se) är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900 000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Våra kunder möter vi med två varumärken: HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2