Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 januari 2010

Tillverkare av SMT-utrustning måste vara flexibla för att överleva

Enligt Frost & Sullivan har efterfrågan på ytmonteringsutrustning försvagats på grund av den ekonomiska nedgången. Färre köpare har lett till allt hårdare konkurrensen bland de viktigaste marknadsaktörerna.

Dessutom har krisen lett till en ökad koncentration av marknadsandelarna bland de få marknadsaktörer som har strategiskt placerade produkter hos slutanvändarna. Utrustningsleverantörerna på SMT-marknaden fokuserar nu mer på flexibilitetsegmentet för att överleva den ekonomiska nedgången. I en ny analys konstaterar Frost & Sullivan att den globala marknaden för ytmonteringsutrustningar uppgick till 1740,5 miljoner USD under 2008 och uppskattar att den når 2498,5 miljoner USD 2015. "Den strategiska inriktningen för tillverkare av SMT-utrustning har blivit att producera flexibla maskiner som svarar mot oförutsägbara volymer och scenarier för elektroniktillverkare, säger Frost & Sullivans analytiker Harish Natesan. "Denna metod ska hjälpa dem att tillfullo utnyttja sin befintliga installerade kapacitet och minska tillverkningskostnaderna." Utrustningsmarknaden har varit en av de värst drabbade SMT-segmenten i den globala ekonomiska nedgången. Det har varit en snabb nedgång i efterfrågan globalt för SMT-utrustning, särskilt på grund av kreditåtstramningar från finansinstituten. "Införandet av innovativa produkter för att tillgodose föränderliga krav från elektroniktillverkarna kommer att vara nyckeln till överlevnad i den nuvarande situationen," råder Harish Natesan. "Dessutom kommer ekonomisk finansieringshjälp till elektroniktillverkare samt erbjudanden om tilläggsfunktioner också att bli avgörande för att klara av den pågående ekonomiska nedgången."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1