Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 19 januari 2010

Lista: Top 25 största fabless-leverantörer

Qualcomm och AMD står överst på IC Insights lista över de 25 största fabless-leverantörerna av integrerade kretsar.

De 25 största fabless leverantörerna 2009 visas i tabellen nedan. Siffrorna gäller endast IC-försäljning och omfattar inte intäkter från optoelektronik, sensor eller diskreta halvledare. IC Insights, som upprättat listan, anser att ett företag är ”fabless” när det får merparten av sina färdigprocessade wafers från IC-foundries. Som framgår hade nio fabless-företag en omsättning på 1,0 miljarder USD eller mer under 2009. I slutet av det första kvartalet 2009 blev AMD ett fabless-företag, när det sålde sina Dresden-fabriker till GlobalFoundries. IC Insights har inkluderat hela AMD:s omsättning för 2009 i diagrammet. Som framgår är AMD nu rankat som det näst största fabless IC-företaget i världen efter Qualcomm. Exklusive AMD, minskade de tio största fablessföretagens försäljning totalt med 4% år 2009 medan återstoden av fablessföretagens IC-försäljning minskade 13%! Således ökade de tios andel av den totala omsättningen för fablessföretagen till 65% under 2009, en ökning med fem procentenheter från 2007. Eftersom hindren för inträde ökar (det vill säga stora designkostnader, allt svårare att få tillgång till riskkapital etc), verkar det som om fablessleverantörerna kommer att fortsätta att bli mer "framtunga" i framtiden. Som framgår har 17 av de 25 översta fablessföretagen huvudkontor i USA, och dessutom är 9 av de 10 översta fablessföretagen under 2009 baserade i USA. Med endast ett japanskt företag med i rankingen (MegaChips), är det uppenbart att affärsmodellen fabless/foundrie inte nämnvärt har slagit i Japan och IC Insights uppfattning är att det är osannolikt att det skulle göra det inom en snar framtid. Men eftersom taiwanesiska och kinesiska designhus för integrerade kretsar fortsätter att vara framgångsrika tror IC Insights på ett ökande antal taiwanesiska och kinesiska företag som så småningom tar sig in på rankinglistan. Qualcomm, som levererar kretsar för mobiltelefoni, har tätpositionen bland fablessleverantörerna med en försäljning på 6,6 miljarder USD 2009, en ökning på 2%. Den mest imponerande förbättringen stod MediaTek för, med 22% försäljningsökning till 3,5 miljarder USD. Även om den globala recessionen hade en allvarlig negativ inverkan på de flesta fablessleverantörerna av integrerade kretsar, så gjorde många taiwanesiska fablessföretag en stark comeback under andra halvåret 2009. Som framgår, hade fyra av de fem företagen som klarade en tvåsiffrig ökning av försäljningen under 2009 huvudkontor i Taiwan. Däremot hade åtta av de elva företagen som registrerade en tvåsiffrig nedgång i försäljningen under 2009 sin bas i USA. Med tanke på de stora skillnaderna i årlig försäljningstillväxt 1999-2009 mellan fablessleverantörer (15%) och leverantörer med egen tillverkning (2%), är det inte förvånande att fablessföretagen har stadigt ökat sin andel av den totala IC-marknaden. Under 1999 stod fabless-företagens omsättning för drygt 7% av den totala IC-marknaden. Men under 2009 ökade fablessleverantörerna (inklusive AMD) marknadsandelen till 23% av den globala IC-försäljningen. IC Insights spår dessutom att fablessföretagen kommer att stå för minst 27% av den total IC-marknaden år 2014 (särskilt när flera stora företag såsom LSI, Agere, och AMD blir fabless över de kommande fem åren). På lång sikt anser IC Insights att fabless-leverantörer, och de IC-foundries som tjänar dem, kommer att fortsätta att bli än viktigare inom den totala IC-industrin. Det skriver icinsights.com
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1