Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 januari 2010

Ofta dåligt för EMS att bli ODM

Tre frågor om EMS-industrin till konsultföretaget Riverwood Solutions vd Ron Keith.

Vart tror den europeiska EMS-industrin är på väg under de kommande 2-3 åren? Idag ligger cirka 22% av världens elektroniktillverkning, värderat i dollar, i de drygt 40 länderna i den europeiska regionen. Även om tillverkning i Östeuropa fortsätter att få uppmärksamhet i pressen, produceras mer än 75% av Europas elektronik fortfarande i en handfull stora västeuropeiska länder, däribland Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige och några andra länder. Tillverkning av elektronikprodukter i Europa kommer enligt vissa prognoser att minska med cirka 0,5% per år under de närmaste åren. Mycket av denna nedgång beror på den enkla matematiska skillnaden mellan de Väst- och Östeuropa-baserade produktionsmodellerna. Men det betyder inte att euroområdet är under en enorm press att flytta produktion av olika typer av elektronik till länder med ännu lägre kostnader i Asien - utan att ekonomin för den totala försörjningskedjan i asiatisk produktionen är något mindre besvärande för europeiska OEM-företag än för många av deras amerikanska motsvarigheter. Det beror lika mycket på större fragmentering på slutmarknaden i Europa som på logistikkostnader, ökad ledningskomplexitet, och i mindre utsträckning på en något mer socialistisk syn på outsourcing inom Europa i motsats till outsourcing till fjärran länder. Samtidigt som ökat kostnadstryck kommer att fortsätta att driva på en migrering av vissa typer av elektronikproduktion från Västeuropa till platser längre österut, kommer vissa sektorer att fortsätter att blomstra i regionen. Industrisektorer där produkter säljs till företag snarare än konsumenter, och där dessa produkter konkurrerar på marknaden baserat på prestation och innovation, kommer att fortsätta att gå bra. Konsumentprodukter, vitvaror och enklare telekomproduktion som drivit mycket av tillväxten av outsourcing under det senaste årtiondet kommer att ersättas av nya tillväxtföretag, inbegripet medicintekniska produkter, industriprodukter, kontrollsystem och i mindre utsträckning aerospace. Arten av både produktion och försäljning av dessa typer av produkter ger en viss grad av immunitet mot att flytta ut produktionen. Inom vilka segment ser du störst tillväxtpotential? Riverwood Solutions är inte en tillverkare. Vårt företag erbjuder rådgivning, implementering och förvaltningstjänster åt OEM-tillverkare som vill förbättra sin verksamhet, tillverkning, outsourcing och hela leveranskedjan. Med tanke på arten av vår verksamhet är de områden som utgör den största tillväxtpotentialen för oss i allmänhet branscher och geografiska områden där outsourcing av tillverkningen är antingen underpenetrerad, eller relativt ny. Konkret ser vi många möjligheter för medicintekniska produkter, alternativ energi, grön teknik och komplex industriell elektronik. Vi gör för närvarande stora investeringar i medicintekniska produkter och utrustningar och tror att detta område kommer att vara en betydande drivkraft för oss under de kommande fem till sju åren. Är det intressant för ett EMS-företag att bli ett ODM-företag? Det här är en laddad fråga och uppriktigt sagt en fråga som jag funderar på att skriva en bok om - som jag är säker på skulle sälja i ett tiotal exemplar (mest till min familj och mina anställda). Det finns inget enkelt svar på frågan, men jag vill försöka bryta ner den i när det verkar förnuftigt att bli en ODM-leverantör, och när det inte är det. Det fanns ett stort behov av den snabba tillväxten av ODM-industrin i slutet av 1990-talet fram till i dag och det var också en ganska förutsägbar utveckling för många asiatiska EMS-leverantörer. En naturlig förlängning av möjligheten att utnyttja billig arbetskraft och de i övrigt låga kostnaderna var möjligheten att utnyttja de likaså låga kostnaderna för konstruktionsarbete i dessa länder. Detta var en bra strategi för de EMS-leverantörer som befann sig i segment med mycket kort livscykel som moderkort, laptops, handdatorer och andra konsumentprodukter. Men att bli en ODM-leverantör är ingen patentlösning och i själva verket skulle det vara en fruktansvärd strategi för de flesta EMS-leverantörerna. Som regel är övergången från ett renodlat EMS-företag till ODM-tillverkare bara meningsfull för EMS-leverantörer under följande kriterier: 1) Om företaget har förmåga, via sin geografiska närvaro eller på annat sätt, att utnyttja konstruktions- och utvecklingsresurser till en kostnad som är minst 75% mindre än sina OEM-kunder. 2) Om konstruktionen av produkterna i det branschsegment de befinner sig inom uppfyller båda av de följande särdragen: i. Väldigt kort livscykel för produkterna, där främst upprepade tekniska utmaningar är viktiga, som att få till en snabbare processor, lägga till ett nyare chip-set eller att konstruktionsprocessen är evolutionär och bygger på teknisk konstruktion – och alltså inte är revolutionerande och beroende av verklig innovation. ii. ”Förpackning" av särskild elektronisk funktionalitet som ger en betydande del av den totala produktdifferentieringen på marknaden. Mobiltelefoner är ett utmärkt exempel på denna typ av produkt och där är det industriella mönstret, utseende, känslan och användargränssnittet är en stor del av produktens differentiering. 3) Om en frikoppling av konstruktion och produktion är antingen mycket svår eller mycket kostsam i form av antingen tid eller pengar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-23 13:52 V14.6.1-1