Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 januari 2010

Almi Invest och Teknoseed investerar i Redsense Medical

Redsense Medical AB står inför en global marknadssatsning och tillförs 12 miljoner kronor i riskkapital.

Redsense Medical utvecklar ett larm för att upptäcka vennålsutdragning vid hemodialys. Årligen sker över 200 000 incidenter relaterade till vennålsutdragning varav flera hundra med dödlig utgång. Redsense Medical löser ett sedan länge känt problem inom dialysvården genom att lansera ett larm som effektivt detekterar om vennålen i patientens arm lossnar och åker ut under hemodialys. Existerande larmlösningar har stora brister och hittills har vårdpersonalens vakande öga varit det enda som med säkerhet hindrat dialysmaskinen att fortsätta pumpa ut patientens blod om nålen åkt ur. I det fall vennålen lossnar tar det bara några minuter innan patienten riskerar få allvarliga skador. En blödning som upptäcks i tid kan leda till att patienten behöver sjukvårdsbehandling, ibland intensivvård, medan en oupptäckt blödning leder till döden. I Sverige har inget dödsfall rapporterats sedan 1980 men i andra delar av världen sker varje år flera hundra dödsfall. – Dialysindustrin har länge sökt en effektiv metod att detektera blodläckage vid vennålsutdragning och med Redsense har man nu tillgång till en engångsbaserad larmsensor som sparar liv, säger Marcus Skärbäck, partner på Teknoseed Portfolio Management. Redsense Medical är ett svenskt företag som utvecklar system för dialysövervakning. Företaget har kontor i Halmstad, USA och Malaysia. Larmet har två delar: Sensorenheten, en engångsprodukt, fästs som ett plåster runt vennålen. Larmenheten fästs runt armen på patienten. Infrarött ljus leds genom sensorenheten via en optisk fiber. Blod på sensorn hindrar ljuset från att ledas genom den optiska fibern vilket utlöser larmet. Sensorn reagerar inte på andra vätskor än blod vilket minskar risken för falsklarm.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1