Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2010

Bure övertar aktierna i AcadeMedia, Micronic, PartnerTech och Vitrolife

Den 27 januari 2010 registrerade Bolagsverket fusionen mellan Bure Equity AB ("Bure") och Skanditek Industriförvaltning AB ("Skanditek").
Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att Skanditek har upplösts och att samtliga tillgångar och skulder har övergått till Bure, däribland aktierna i de noterade bolagen AcadeMedia AB, Micronic Laser Systems AB, PartnerTech AB och Vitrolife AB.

Bure har övertagit nedanstående aktier per den 27 januari 2010.

- AcadeMedia AB, 1.641.052 B-aktier, 13,61% av kapital och röster
- Micronic Laser Systems AB, 24.805.523 aktier, 38,00% av kapital och röster
- PartnerTech AB, 5.443.000 aktier, 42,98% av kapital och röster
- Vitrolife AB, 5.578.245 aktier, 28,53% av kapital och röster

Bure innehade inga aktier i dessa bolag före fusionen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-25 11:14 V9.5.0-1