Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2010

Bure övertar aktierna i AcadeMedia, Micronic, PartnerTech och Vitrolife

Den 27 januari 2010 registrerade Bolagsverket fusionen mellan Bure Equity AB ("Bure") och Skanditek Industriförvaltning AB ("Skanditek").

Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att Skanditek har upplösts och att samtliga tillgångar och skulder har övergått till Bure, däribland aktierna i de noterade bolagen AcadeMedia AB, Micronic Laser Systems AB, PartnerTech AB och Vitrolife AB. Bure har övertagit nedanstående aktier per den 27 januari 2010. - AcadeMedia AB, 1.641.052 B-aktier, 13,61% av kapital och röster - Micronic Laser Systems AB, 24.805.523 aktier, 38,00% av kapital och röster - PartnerTech AB, 5.443.000 aktier, 42,98% av kapital och röster - Vitrolife AB, 5.578.245 aktier, 28,53% av kapital och röster Bure innehade inga aktier i dessa bolag före fusionen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2