Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2010

Infrastruktur största enskilda segmentet för Flextronics

"Vårt största enskilda segmentet, infrastruktur, ökade 7% jämfört med föregående kvartal av vad vi tror var en botten i september och tillväxten har också överträffat våra interna prognos för intäkterna", säger Flextronics vd Mike McNamara.
Försäljningen för segmentet Infrastructure landade på 1,75 miljarder dollar, motsvarande 27% av intäkterna. Tillväxten i detta segment drevs av nytillkomna kunder och en allmän förstärkning av ekonomin. Flextronics har kunnat kompensera en stor del av bortfallet från Nortel - dess CDMA mobilverksamhet gick till Ericsson och dess Enterprise Solutions Business gick till Avaya - vilka var två strategiska konton.

Mike McNamara uppger också att den nyligen genomförda försäljningen av Nortels optiska verksamhet till Ciena uppfattas positivt.

Datorsegmentet landade på 1,3 miljarder dollar eller 20% av försäljningen. Detta segment ökade 20% jämfört med föregående kvartal, eftersom Flextronics notebook-produktion uppgick till 1,5 miljarder dollar under kvartalet. ODM-verksamheten kommer i framtiden inte bara inkludera netbookdatorer, utan också netbook-and-desktop (All-in-One).

"Vi är uppmuntrade av bredden av design wins som vi har fått tidigare och vi fortsätter med en betydande tillväxt i vår ODM-datorverksamhet under rapportåret 2011, särskilt under septemberkvartalet då nykonstruktioner lanseras på marknaden i tid för skolstarten", fortsätter Mike McNamara.

High-mix-low-volume-segmentet - Industrial, Automotive, Medical med flera gav en blygsam sekventiell tillväxt under kvartalet och ökade 4,4%.


Bilden har en zoom-funktion.

Mobilförsäljningen ökade med 29% jämfört med föregående kvartal till 1,4 miljarder dollar, eller 22% av de totala intäkterna. Den kraftiga ökningen berodde till stor del av fortsatt tillväxt hos en smartphone-kund liksom andra nylanseringar av mobiltelefoner hos strategiska kunder i Japan och Kina. Inkomstminskningen från Sony-Ericsson har dämpats och denna kund står nu för mindre än 2% av Flextronics totala försäljning.

"Kunddiversifieringen kommer att fortsätta att förstärka detta segment", avslutar Mike McNamara.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2