Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2010

Infrastruktur största enskilda segmentet för Flextronics

"Vårt största enskilda segmentet, infrastruktur, ökade 7% jämfört med föregående kvartal av vad vi tror var en botten i september och tillväxten har också överträffat våra interna prognos för intäkterna", säger Flextronics vd Mike McNamara.

Försäljningen för segmentet Infrastructure landade på 1,75 miljarder dollar, motsvarande 27% av intäkterna. Tillväxten i detta segment drevs av nytillkomna kunder och en allmän förstärkning av ekonomin. Flextronics har kunnat kompensera en stor del av bortfallet från Nortel - dess CDMA mobilverksamhet gick till Ericsson och dess Enterprise Solutions Business gick till Avaya - vilka var två strategiska konton. Mike McNamara uppger också att den nyligen genomförda försäljningen av Nortels optiska verksamhet till Ciena uppfattas positivt. Datorsegmentet landade på 1,3 miljarder dollar eller 20% av försäljningen. Detta segment ökade 20% jämfört med föregående kvartal, eftersom Flextronics notebook-produktion uppgick till 1,5 miljarder dollar under kvartalet. ODM-verksamheten kommer i framtiden inte bara inkludera netbookdatorer, utan också netbook-and-desktop (All-in-One). "Vi är uppmuntrade av bredden av design wins som vi har fått tidigare och vi fortsätter med en betydande tillväxt i vår ODM-datorverksamhet under rapportåret 2011, särskilt under septemberkvartalet då nykonstruktioner lanseras på marknaden i tid för skolstarten", fortsätter Mike McNamara. High-mix-low-volume-segmentet - Industrial, Automotive, Medical med flera gav en blygsam sekventiell tillväxt under kvartalet och ökade 4,4%. Bilden har en zoom-funktion. Mobilförsäljningen ökade med 29% jämfört med föregående kvartal till 1,4 miljarder dollar, eller 22% av de totala intäkterna. Den kraftiga ökningen berodde till stor del av fortsatt tillväxt hos en smartphone-kund liksom andra nylanseringar av mobiltelefoner hos strategiska kunder i Japan och Kina. Inkomstminskningen från Sony-Ericsson har dämpats och denna kund står nu för mindre än 2% av Flextronics totala försäljning. "Kunddiversifieringen kommer att fortsätta att förstärka detta segment", avslutar Mike McNamara.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2