Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 februari 2010

Kraftigt tapp för Kitron

Kitron minskade sina intäkter med 35 procent fjärde kvartalet jämfört med samma period i fjol.

Kitrons intäkter uppgick till 423.9 miljoner norska kronor under fjärde kvartalet 2009, en minskning med 35,3 procent jämfört med samma period förra året. Resultatet före skatt var 12,8 miljoner NOK (59,0 miljoner). Kassaflöde från den löpande verksamheten var stabil och var 62,3 miljoner NOK (66,5 miljoner kronor). Orderingången var 454.7 miljoner NOK och orderstocken var 795.8 miljoner NOK, en minskning med 17,0 respektive 18,1 procent jämfört med motsvarande period 2008. Nya order sjönk med 17,0 procent till 454.7 miljoner NOK (548,0 miljoner). Orderstocken vid slutet av året var 795.8 miljoner NOK (971,2 miljoner). Intäkterna sjönk med 35,3 procent till 423.9 miljoner NOK (655,5 miljoner). EBITDA och EBIT var respektive 22,9 miljoner NOK (66,2 miljoner) och 15,8 miljoner NOK (58,1 miljoner). Resultatet före skatt uppgick till 12,8 miljoner NOK (59,0 miljoner), vilket ger en marginal på 3,0 procent (9,0 procent). Kassaflöde från den löpande verksamheten var 62,3 miljoner NOK (66,5 miljoner kronor). Siffror inom parentes avser det fjärde kvartalet 2008 .
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2