Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 05 februari 2010

Storförlust för Prevas

Prevas årsrapport för 2009 visar som befarat på ett tungt år för företaget.

”En fortsatt osäkerhet hos våra industriella kunder har haft en negativ effekt på framförallt konsultverksamheten. Under hösten genomfördes ett antal åtgärder för att få en bättre balans i verksamheten vilket har påverkat rörelseresultatet negativt andra halvåret 2009”, skriver Prevas vd Mats Lundberg i en kommentar till rapporten. ”Marknaden har stabiliserats men vi vidhåller en relativt försiktig gradvis förbättring under 2010.” 2010 är året då Prevas fyller 25. JANUARI - DECEMBER • Omsättning 513,2 Mkr (615,7) • Resultat före avskrivningar –6,2 Mkr (83,1) • Resultatmarginal före avskrivningar –1,2 procent (13,5) • Rörelseresultat –19,3 Mkr (70,3) • Rörelseresultat exkl. åtgärdsprogram –2,9 Mkr (70,3) • Rörelsemarginal –3,8 procent (11,4) • Resultat efter skatt –15,4 Mkr (50,1) • Resultat per aktie –1,52 kr (5,11) • Likvida medel 11,8 Mkr (16,7) • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 0 kr per aktie (1,50). OKTOBER - DECEMBER • Omsättning 123,5 Mkr (159,9) • Resultat före avskrivningar –15,7 Mkr (17,9) • Resultatmarginal före avskrivningar –12,7 procent (11,2) • Rörelseresultat –19,4 Mkr (14,8) • Rörelseresultat exkl. åtgärdsprogram –6,9 Mkr (14,8) • Rörelsemarginal –15,7 procent (9,2) • Resultat efter skatt –14,5 Mkr (10,8) • Resultat per aktie –1,43 kr (1,10) • Likvida medel 11,8 Mkr (16,7)
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1