Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 februari 2010

Miljömedveten konstruktion

Ny standard för integrering av miljöaspekter vid konstruktion och utveckling av elektriska och elektroniska produkter.

Den nya standarden bygger på att miljömedveten konstruktion ska baseras på principen för livscykeltänkande (LCT). Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan som produkten kan ge upphov till under alla stadier i livscykeln. De miljöaspekter som uppträder under de olika stadierna måste därför identifieras och bedömas och valet av konstruktionslösning innebär därför en kompromiss mellan olika miljöaspekter och andra krav, till exempel vad gäller funktion, prestanda, affärsrisker och ekonomiska aspekter. Den nya standarden SS‐EN 62430 specificerar fordringar och metoder för att integrera miljöaspekter i arbetet med konstruktion och utveckling av elektriska och elektroniska produkter. Standarden ansluter både till SEK Handbok 441, Elektriska produkter – Konstruktion och material med hänsyn till miljön, och till miljöledningsstandarderna i ISO 14000‐serien. Standarden beskriver grunderna för miljömedveten konstruktion och går steg för steg igenom hur frågor kring miljöpåverkan tas om hand i olika stadier i konstruktionsarbetet och integreras i företagets ledningssystem. Terminologi och synsätt ansluter till ISO‐standarderna och SS‐EN 62430 är ett sådant branschanpassat dokument som nämns i den övergripande SIS‐ISO/TR 14062, Miljöledning – Integrering av miljöaspekter i produktutveckling (Miljöanpassad produktutveckling). Genom SEK, Svensk Elstandard, och den tekniska kommittén SEK TK 111 deltar svenska företag och myndigheter i det internationella och europeiska arbetet med standarder inom området miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2