Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 23 februari 2010

Halverad vinst hos Beijer Electronics

Beijer Electronics klarade 2009 hyfsat. Nettoomsättningen uppgick till 1088,5 miljoner (1275,6), men vinsten föll till 40,2 miljoner (77,2).

"Marknaden förbättrades redan under det tredje kvartalet och stärktes ytterligare under fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta och ett starkt fokus på försäljning växte vår orderbok under det fjärde kvartalet. Helåret 2009 blev ett besvärligt år med stort tapp i efterfrågan, men trots lägre försäljning och resultat är jag nöjd med hur vi har parerat konjunktursvängningarna. Vi var tidigt ute med ett besparingsprogram som gått bättre än planerat. Trots en minskning i omsättningen på närmare 190 mkr lyckades vi med kostnadsbesparingarna begränsa nedgången i rörelseresultatet till cirka 50 mkr”, kommenterar Beijer Electronics vd och koncernchef Fredrik Jönsson. Helåret 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 1088,5 mkr (1275,6) • Rörelseresultatet blev 63,8 mkr (116,5) belastat med engångskostnader på 7,5 mkr för omstrukturering samt lagernedskrivningar om 10 mkr • Vinsten efter skatt uppgick till 40,2 mkr (77,2) • Vinsten per aktie efter skatt var 6,22 kronor (11,72) • Utfallet av kostnadsbesparingsprogrammet blev bättre än plan och uppgick till 77 mkr (valutajusterat) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 173,5 mkr (82,5) • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 4,00 kronor per aktie (4,00) Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 275,7 MSEK (318,5) • Rörelseresultatet blev 20,1 mkr (27,1) efter lagernedskrivningar om 10 mkr • Orderingången förbättrades jämfört med tidigare kvartal • God tillväxt i Asien
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1