Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 februari 2010

Razzia hos europeiska kablageleverantörer

EU-kommissionen bekräftar att en undersökning av en misstänkt kartell inom automotive-sektorn pågår gällande elektriska och elektroniska komponentleverantörer.

Europeiska kommissionen bekräftar att kommissionens tjänstemän har utfört oanmälda kontroller i flera medlemsstater hos företag verksamma inom kablage till fordonsindustrin. Kommissionen har anledning att tro att de berörda företagen kan ha brutit mot EU:s antitrustregler som förbjuder karteller och konkurrensbegränsande affärsmetoder. Kommissionens undersökning samordnas med flera andra konkurrensmyndigheter världen över och kommissionens tjänstemän har arbetat tillsammans med kolleger från berörda nationella konkurrensmyndigheter. Överaskningsräderna är ett första steg mot misstänkta konkurrenshämmande metoder. Det faktum att Europeiska kommissionen genomför sådana kontroller innebär inte nödvändigtvis att företagen är skyldiga till konkurrenshämmande beteende. Europeiska kommissionen respekterar rätten till försvar, i synnerhet företagens rätt att höras i kommissionens talan mot dem. Det finns ingen strikt tidsfrist för att slutföra undersökningarna. Längden beror på flera faktorer, bland annat komplexiteten i varje enskilt fall, i vilken utsträckning de berörda företagen samarbeta med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2