Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 mars 2010

FlexLink upprätthöll en stark lönsamhet under 2009

FlexLink upprätthöll en stark lönsamhet under 2009 trots ett svagt investeringsklimat. Efterfrågan ökade under det fjärde kvartalet och för helåret uppgick försäljningen 1 222 Mkr.

Vinsten uppgick till 146 Mkr vilket motsvarar en något högre marginal än under föregående år. Mattias Perjos, CEO: “2009 var ett år av fokus på utveckling och effektivisering av vår verksamhet. FlexLink klarade av att till och med öka lönsamheten något trots en svag början av året och vi har startat 2010 med lansering av en ny produktplattform. ” Försäljningen uppgick till 1 222 (1 446) Mkr vilket motsvarar en minskning med 15% jämfört med 2008. Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 374 (462) Mkr. Orderingången uppgick till 1 200 (1 412) Mkr, en minskning med 15%. Efterfrågan på FlexLinks produkter ökade under årets sista kvartal efter ett svagare första halvår. Orderingången under det fjärde kvartalet var 373 (304) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och amorteringar av immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 146 (164) Mkr, vilket är 11% lägre än för 2008. EBITDA-marginalen för helåret var 12% (11%), vilket innebär en ökning med 1%.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1