Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2001

Ökad orderingång för EG

Under kvartalets sista månad ökade aktiviteten hos ElektronikGruppens kunder och det resulterade i en ökad orderingång.

Ökningen beror på successivt mindre lager hos kunderna. Detta skriver företaget i sin delårsrapport. För ElektronikGruppen är telekombranschen i Europa och Asien en väsentlig faktor för utvecklingen, även om beroendet minskat genom förvärven av Sincotron och Henaco under 2001. ElektronikGruppen har ökat försäljningsaktiviteterna mot elektronikföretag utanför telekomsektorn. Det nya produktområdet från Samsung med TFT-Displayer och minneskretsar ger förutsättningar för ökade volymer. Försäljningen av produktions-utrustning för mikroelektronik har under året ökat kraftigt. I nya konstruktioner inom telekom och elektronikindustrin är ElektronikGruppen väl positionerad vilket gör att det finns stor optimism inför framtiden. Koncernens omsättning uppgick under perioden till 564 (495) Mkr. Av fakturering kommer 28 Mkr från det under april förvärvade bolaget Henaco och 92 Mkr från det i januari förvärvade Sincotron. Resultatet efter finansnetto i koncernen uppgick till 39,3 (50,3) Mkr. Läs ElektronikGruppens delårsrapport här.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2