Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 mars 2010

Fortsatt begränsad tillgång på komponenter

Även om det i slutet av 2009 uppstod en något förbättrad tillgänglighet på många standardkomponenter, är tillgången fortfarande begränsad, enligt iSuppli Corp.

Återhämtningen i ekonomin har medfört förnyad efterfrågan, men komponentleverantörerna har ännu inte rampat upp kapaciteten, säger Eric Pratt, Vice President för prissättning och konkurrensanalys på iSuppli. "Och framöver, kommer komponenttillverkarna att fortsätta att inta en mycket konservativ inställning till kapacitetsutbyggnad.” Med tanke på den fortsatta försiktigheten bland tillverkarna, kommer också lagren att förbli magera under överskådlig framtid. Trots att antalet dagar i lager, DFF, fortfarande ligger nära historiskt låga nivåer vid 9 av de 10 noder i leveranskedjan som undersökts av iSuppli, så vill många leverantörer förbli på sin nuvarande nivå. En orsak till bristen på intresse av att öka produktionen är att intäkterna under det fjärde kvartalet i fjol var exceptionellt höga för komponentleverantörerna. Med resultat som ser bra ut just nu, och eftersom leverantörerna som har tagit stryk i slutet av 2008 och större delen av 2009, så har företagen ingen anledning att sjösätta riskfyllda expansionsalternativ, som kan sluta med problem. Dock kommer inte denna konservativa inställning till lagerhållning inte att fortgå, säger Eric Pratt, och komponentleverantörerna kommer så småningom att bli mer aggressiva i syfte att öka sina marknadsandelar. "När efterfrågan fortsätter att stiga och den globala makroekonomiska utvecklingen blivit mer tydlig, så tror iSuppli att inställningen att 'inte göra något' sakta kommer att förändras.” iSuppli förutspår att en förändring kommer att ske i närheten av det tredje kvartalet när leverantörerna strävar efter ökade marknadsandelar, medan de samtidigt vill bibehålla de vinster som de förvärvade i slutet av 2009 och början av 2010. För att uppnå dessa mål är de dock beroende av en fortsatt efterfrågan på marknaden, konstaterade Eric Pratt.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2