Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 april 2010

Elcoteq arbetar på återhämtning

"År 2009 var mycket svårt för Elcoteq. Efter en gradvis och stadig förbättring under 2008, började Elcoteq 2009, inte bara med en försvagad balansräkning, men också med en långsiktig återkommande kassaobalans som måste finansieras under året", säger Jouni Hartikainen, vd och koncernchef för Elcoteq.

För att anpassa sig till den svåra globala ekonomiska situationen förra året tog Elcoteq långtgående beslut och startade en intensiv omstruktureringsplan - däribland många kostnadsbesparande åtgärder, rationalisering av fabrikerna och en betydande minskning av antalet anställda. "Ingen vet hur ekonomin kommer att se ut om ett år. Det enda som är säkert är att marknaderna kommer att fortsätta att förändras. Vår organisation är nu mager och flexibel och kan anpassas snabbt", fortsätter Jouni Hartikainen. Emellertid anser han också att det uppstått en förtroendeklyfta från kundernas sida när EMS-leverantören har kämpat med sin långsiktiga finansiering. Omstruktureringen av skulderna har slutförts och kassaflödet har vänts till positivt (på årlig nivå). "Vi har byggt en grund för en solid återhämtning", säger Jouni Hartikainen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1