Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 april 2010

Paneldebatt under sista dagen av S.E.E.

När S.E.E., Scandinavian Electronics Event på Stockholmsmässan, avslutades under torsdagen kunde arrangörerna konstatera att alla parameterar utom en hade uppfyllts.

Besökarsiffran (totalt 5060) var lägre än vad man hade hoppats på men i övrigt tyckte såväl utställare och besökare som arrangörerna själva att det var ett lyckat evenemang. – Innehåll och utformning har fått positiva omdömen, inte minst seminarieutbudet. Klart är dock att företagen för närvarande är väldigt restriktiva med vilka som får åka på den här typen av evenemang. Det är den verklighet som vi just nu måste förhålla oss till, säger Magnus Eriksson, projektledare för S.E.E. Lena Norder, VD för Svensk Elektronik som står bakom S.E.E., tillsammans med Stockholmsmässan, är nöjd med eventet. - Vi gjorde det vi föresatt oss, det vill säga att med gemensamma krafter höja kvaliteten rejält på form, innehåll och marknadsföring. Alla inblandade har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Genom att skapa förtroende för S.E.E. som ett värdefullt arrangemang att vara med på, både som utställare och besökare, har vi nu en bra plattform som vi nu kan bygga vidare på. Vi får komma ihåg utgångsläget. Rom byggdes inte på en dag, säger Lena Norder. Statssekreterare Jöran Hägglund, som invigningstalade på S.E.E. i tisdags, underströk vikten av den här typen av evenemang. Elektronikbranschen är enligt Hägglund en väsentlig och central del av svenskt näringsliv och forskning inom elektronik, samt innovationer står högt på regeringens agenda. Under den sista dagen stod bland annat en paneldebatt mellan några av de stora EMS-företagens VD:ar på agendan Deltog gjorde Jörgen Bredesen, CEO Kitron, Göran Jansson, VD Note, Andreas Bergström, Sverigechef Flextronics, samt Rune Glavare, VD PartnerTech. Ämnet var modellerna för framtidens lönsamma elektronikindustri. Företagen såg många likheter i hur de har hanterat kriser, samt i synen på framtiden. Framförallt framhölls custom design, skräddarsydda lösningar, som en förutsättning för att klara sig i den globala konkurrensen. – Det är mycket viktigt att jobba mer med att förstå kundens behov, menade Göran Jansson och fick medhåll av Jörgen Bredesen. – Det är oerhört viktigt att vara lyhörd för vad kunderna vill ha. Det är också viktigt att se trenderna i tid och vara proaktiv. En annat mycket viktigt område, som Göran Jansson menar att många teknikföretag missar, är marknadssidan. – Produkter säljer inte sig själva. För att utveckla företaget måste man utveckla nya distributionskanaler. I framtiden kommer konceptutvecklingen att bli allt viktigare. Flera exempel märks redan idag, exempelvis Apple med iPhone. Panelens råd till dagens unga är att satsa på språk och på att knyta internationella kontakter.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1