Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2010

Rekordsvagt kvartal för Aros Quality

Det första kvartalet 2010 har resultatmässigt varit det sämsta hittills i AQs historia. Dock har beställningsingången från befintliga kunder under kvartalet varit god.

Efter att ha redovisat negativt resultat i både januari och februari ger mars ett mera normalt utfall och kvartalet hamnar därigenom på ett positivt resultat, om än inte stort. Nettoomsättning 407 MSek (441). Beställningsingång 454 MSek (404). Resultat efter finansiella poster 2 MSek (15). Soliditet 62 % (55). Vinst per aktie efter skatt 0,09 Sek (0,65). Orsakerna till det svaga resultatet återfinns i låg faktureringsvolym i ett flertal bolag under inledningen av 2010. Kvartalets nettoomsättning är ca 30 MSek lägre än ett "normalt" kvartal vilket ger ett betydande resultattapp. Valutaförluster i kundfordringar samt tillgångar i utländska dotterbolag bidrog också till det låga resultatet. Då den Svenska kronan stärkts gentemot Euron har AQ förlorat 7 MSek. I linje med AQs policy för valutahantering har inga säkringar gjorts. Även nedläggningen av AQ Lasertool AB i Valdemarsvik har påverkat. Resultatet hittills i år uppgår till -9 MSek. I stort sett all personal har nu lämnat företaget varför återstående kostnader inte beräknas uppgå till mer än 2 MSek. Uppsägning av personal har under Q1 medfört kostnader av engångskaraktär på ca 3 MSek. Antalet medarbetare har jämfört med för ett år sedan minskat med 183 personer, 9 %. Beställningsingången från befintliga kunder har under kvartalet varit god.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1