Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mats Lundberg Embedded | 30 april 2010

Prevas visar åter på vinst

I Prevas delårsrapport för januari - mars redovisas ett rörelseresultat på 9,9 MSEK.

Prevas delårsrapport januari - mars 2010 visar på en tydlig ljusning för företaget. • Omsättning 132,6 Mkr (152,1) • Rörelseresultat EBITDA 9,9 Mkr (10,3) • Rörelsemarginal EBITDA 7,5 % (6,8) • Rörelseresultat EBIT 6,8 Mkr (7,1) • Rörelsemarginal EBIT är 5,2 % (4,7) • Resultat efter skatt 4,5 Mkr (4,9) • Resultat per aktie 0,44 kr (0,49) • Likvida medel 12,7 Mkr (25,8)* "Under första kvartalets senare hälft 2010 har vi sett en tydlig ljusning på marknaden, vilket är mycket glädjande både för oss och för Norden som ett starkt tekniskt utvecklingscenter. Aktivitetsnivån hos våra kunder har ökat. Detta efter ett besvärligt 2009 där i princip stort sett alla Prevas kundbranscher, med undantag för energisektorn, drog i handbromsen. I kombination med vår anpassning av verksamheten, under hösten 2009, har det förbättrade marknadsläget gett en positiv utveckling under första kvartalet 2010. Våra kunder visar på ett ökat behov av produktutveckling och smarta industrisystem. När marknaden nu försiktigt börjar att återhämta sig och kunder sakta men säkert börjar att lägga ordrar, har Prevas en snabb startsträcka att växla upp igen", skriver Prevas vd Mats Lundberg i en kommentar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1