Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 maj 2010

Åter stadig tillväxt hos Danfoss

Danfoss uppjusterar sina förväntningar för 2010 efter första kvartalet.
Under första kvartalet omsatte Danfoss för 7,1 miljarder DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 9%. Justerat för förvärv, avyttringar och valutaeffekter blir det en ökning med 11%, mot en minskning med 16% föregående år. Resultatet före skatt var 331 miljoner DKK mot ett underskott på 562 miljoner DKK under det första kvartalet 2009.

- De första tre månaderna 2010 ger oss en stark övertygelse om att vi har fått vår operativa strategier på plats så att vi kan ta optimal fördel av att den globala krisen har bleknat. Vi skördar alltså nu frukterna av tidiga och radikala omstruktureringar vi genomförde innan krisen ännu inte nått sin kulmen. Våra verksamheter presterar generellt bättre än väntat och det är särskilt glädjande att vi återigen ser tillväxt i vår kärnverksamhet. De mest betydande framstegen finns i de så kallade BRIC-länderna tillsammans med USA, som också är Danfoss fokusområden, säger Danfoss vd Niels B. Christiansen.

Det skriver electronic-supply.dk

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1