Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 maj 2010

Fem frågor till Charlie Barnhart om billig arbetskraft

Charlie Barnhart, grundare av Charlie Barnhart & Associates LLC, har svarat på fem frågor från evertiq. Här är hans syn på dagens EMS-landskap.

Var befinner sig den globala EMS-industrin under de närmaste 2-3 åren (regionalt och marknadsmässigt vad gäller tillverkning)? – Först och främst måste vi skilja mellan kontraktstillverkning (CM) och original design manufacturing (ODM) inom den totala EMS-industrin. Vi anser att det finns två olika sorters dynamik som driver dem. Från CM-sidan har vi sagt att tillväxten kommer att nå en kulmen någon gång runt slutet av andra kvartalet 2012 och i det efterföljande kvartalet kommer de totala intäkterna i CM-segmentet att börja krympa. Vi anser också att industrin kommer att fortsätta att se en konsolidering och eventuellt konkurser i tier 1 och 2. I år kommer intäkterna att ligga över var de var 2008, men inte så mycket. På ODM-sidan är det en annan historia och den är något missvisande på grund av Foxconn. Huvuddelen av det arbete som Foxconn uträttar för närvarande faller under ODM. Vi tror att branschen är i ett brytningsskede, och affärsmodellen fortsätter att utvecklas. Till exempel har HCT, som var en ODM, nu tagit steget att bli en OEM. Dessutom har de mega-transaktioner som skapats av Flextronics och Foxconn resulterat i en bransch där två företag kontrollerar så mycket av försörjningskedjan att mindre företag finner det svårt att konkurrera med dem. Vi anser att detta är ohållbart, men Foxconn kan vara "too big to fail" för kineserna. När det gäller branschsektorer anser vi att de kommer att fortsätta variera men att alla sektorer har i praktiken blivit djupt sammanflätade med varandra., med undantag för mil/aero-industri som körs i en ohållbar takt och där en nedskalning finns vid horisonten. Europa erbjuder både låg- och högkostnadstillverkning. Några förutsägelser om vad som kommer att råda i det långa loppet? Geografisk expansion kommer aldrig att sluta. OEM-företagen kommer att fortsätta att jaga lägre kostnader för arbetskraft, till varje pris! Det billigaste stället vi kan tänka ut är Afrika söder om Sahara, så vi skulle inte bli förvånade över att höra att någon har beslutat att börja bygga elektronik där - oavsett att det inte finns någon infrastruktur, elektricitet, transport- eller distributionskedja och support. EU är inte annorlunda än USA i det avseendet. Det finns dock en mottrend med ett ökande socialt och politiskt tryck, där länder som Frankrike straffar företag som drar sig ut ur en region. Detta leder till omvägar, som där HP överför anställda till Celestica på Irland. Det är inte en antingen-eller-situation. OEM-företag bör leta efter ett miljöledningssystem som passar de specifika krav som finns inom det program de planerar. "Anpassningen" bör matcha tillvägagångssätt, omfattning och komplexitet. Ibland innebär det en lågkostnadsregion, ibland inte. Kom ihåg att arbetskostnad egentligen inte är problemet, det är frågor som tillgång till en försörjningskedja som ger lägre materialkostnader, uppfyllande av regional efterfrågan, effektiv hantering av produkternas livscykel, och att stödja och underlätta innovation - det är vad en effektiv outsourcing handlar om. OEM-företag måste se bortom priset på arbetskraft. Nyligen genomförda granskningar och rapporter har satt fokus på "alltför" billig arbetskraft och dess drastiska konsekvenser. Dina tankar om den nuvarande utvecklingen? Du skördar vad du sår, eller hur? När du styr en slavfabrik, så kommer så småningom slavarna att göra revolt. Den kinesiska regeringen ser egentligen inte helheten. Det är så dåligt på Foxconn nu att arbetstagarna hoppar från taket och i Mexiko sätter de eld på fabriken för att få slippa ut ur byggnaden i slutet av dagen. Kinesiska - inte västerländska - journalister går undercover och exponerar fruktansvärda förhållanden. Det är ganska enkelt. Om du har riktigt billig arbetskraft innebär det att människor blir utnyttjade, per definition. Och det ironiska är att några av de häftigaste företagen på planeten (som Apple) är de värsta gärningsmannen, genom att de stödjer dessa fabriker. Kommer denna verklighet så småningom bryta igenom vårt kollektiva medvetande och få oss att inse hur grymt okänsliga vi är? PR-ansträngningar och fantasifulla Corporate Social Responsibility-uttalanden kan inte nå hur långt som helst. Med lite tur kommer unga, socialt nätverkande, konsumenter av högteknologiska produkter förlora sin aptit på prylar som byggts av förslavade ungdomar i Kina. "Regionalisering" eller "regionalt footprint" är nya modeord i branschen. Är verkligen lokala EMS-leverantörer redo att konkurrera med "jättarna"? Vi har skrivit om detta i över tre år och anser att det är en oerhört viktig trend för industrin. Det tar upp många av de utmaningar och irrationaliteter som skapat risk och instabilitet. Våra data visar entydigt att en regional strategi med ett ansett EMS-företag som anpassats till OEM-företagen i form av FIT (flexibilitet, integration och tidpunkt) sparar pengar. OEM-företag som gör en grundlig analys av verklig kostnad för outsourcing, och lägger till sina egna interna kostnader för att hantera geografiskt avlägsna EMS-leverantörer, får samma svar. Våra data möjliggör analysen eftersom vi jämför de faktiska kostnaderna, och uppdaterar en gång i kvartalet med riktiga fall. Detta är inte prognoser eller åsikter. Rekommendationerna grundar sig på fakta. Till exempel för vårt riskverktyg så spårar vi vad som händer med ett fall och sedan gör en analys av orsaken för misslyckanden. Vi tror att OEM-företagen skulle bli förvånade över att se vad de verkliga kostnaderna är för vissa av dessa outsourcingprogram är, från ett insiderperspektiv. Vilka segment kommer att visa sig vara de mest framstående och viktiga för EMS-industrin under de kommande åren? Det intuitivt självklara svaret på detta är grön energi, men vår senaste analys motsäger detta. De fall som vi sett för förnybar energi tenderar att vara anpassade till tier 1, det vill säga mycket stora EMS-leverantörer. Dessa är mera konsumentinriktade, snarare än industriellt inriktade, så mellanklassegmentet bland EMS-företagen kommer inte skulle kunna konkurrera om dessa projekt. Så vi anser fortfarande att möjligheterna för huvuddelen av EMS-industrin finns inom industri, säkerhet och medicinteknisk utrustning, som är low volume/high mix.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-2