Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 maj 2010

Elektronikjättar blir gröna

I version 15 av Greenpeace Guide to Greener Electronics får Samsung, Toshiba och Dell, straffpoäng för att inte ha klarat sina egna föreslagna tidsgränser för att undanröja några av de värsta giftiga ämnena ur sina produkter.
Det dåliga resultatet för dessa företag står i kontrast till deras konkurrenter Apple och HP som har gjort verkliga framsteg genom att erbjuda sina kunder grönare elektronik.

Den senaste Guide to Greener Electronics sjösattes på en presskonferens i Japan, då de tidigare föregångarna Toshiba föll från 3:e till 14:e positionen och Samsung från 7:e till 13:e med nya straffpoäng för att ha underlåtit att uppfylla sina åtaganden att fasa ut PVC och bromerade flamskyddsmedel ur sitt utbud.

"Dessa industrijättar kan inte påstå sig vara gröna tills de fullföljt sina åtaganden om att eliminera de ämnen ur sina produkter som är skadliga för miljön och folkhälsan”, säger Greenpeace International Toxics kampanjledare, Iza Kruszewska. "Företag som fortfarande använder PVC och bromerade flamskyddsmedel i sina produkter måste följa Apple, HP och de indiska varumärkena HCL och Wipro som fasat ut dessa giftiga kemikalier."

Guiden visar även på en alllians av företag inom elektronikindustrin som går ett steg längre än att ta bort farliga kemikalier genom att använda sitt betydande inflytande för att verka för lagstiftning för att undanröja framtida användningen av giftiga kemikalier.

"Det är uppmuntrande att se flera bolag greppa det akuta behovet av lagstiftning som möjliggör fullständig borttagning av substanserna, och trycker på för det”, säger Greenpeace International Toxics kampanjledare Iza Kruszewska.

De företag som klättrat i den nya utgåvas av guiden är Panasonic på 6:e plats, upp från 10:e, Sony upp från 7:e till 6:e plats (delat med Panasonic), HP upp från 11:e till 8:e plats, och Sharp från 13:e till 9:e. LGE sjunker ner från 6:e till 12:e platsen, och förlorar poäng för dålig rapportering om energieffektiviteten i sina produkter. LGE:s rapportering av de senaste Energy Star-normerna har förbisetts av Greenpeace, eftersom bolaget har kritiserats av tillsynsmyndigheterna för att dubbelt ha manipulerat dessa.

"Genom att åtaga sig tidsplaner för utfasning har vissa företag gjort framsteg mot en grönare framtid för elektronik. Nu måste alla företag göra detta till en industristandard genom att hålla sina ord och leverera PVC- och BFR-fria produkter till marknaderna i stora volymer och i tid ", säger Iza Kruszewska.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2