Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juni 2010

Öka återvinningen av elektronikavfall i stället för att sluta använda miljöanpassade plaster

Snabb utveckling på elektronikområdet är positivt för samhället och då spelar plastmaterial en viktig roll med sina unika egenskaper och stora potential, tycker Plast- & Kemiföretagen.

Med bättre insamlingssystem kan elektronikavfallets innehåll av värdefulla plaster och metaller återvinnas. Europaparlamentets miljöutskott borde åtgärda det grundläggande problemet med illegal export i stället för att förbjuda värdefulla plaster. För Sverige som ett innovationsland har utvecklingen inom elektronikområdet en avgörande betydelse. Plasterna spelar en viktig roll både när det gäller innovationer och ökad miljöanpassning. Plaster som leder ström förutspås till exempel kunna ge datorminnen som kan lagra ofantligt mycket mer information. Den snabba utvecklingen ökar utmaningen att ta hand om elektronikavfallet. För att hantera detta finns inom EU ett producentansvar som innebär att det skall finns ett bra system för insamling och återvinning. Ett problem som uppmärksammats på senare år är illegal export av elektronikavfall till utvecklingsländer. Det skapar miljöproblem och Europaparlamentets miljöutskott vill därför utreda om plasten PVC skall förbjudas i elektronik trots att den är både miljöanpassad och återvinns inom EU. – Europaparlamentets miljöutskott har fel fokus. Deras förslag bygger på en acceptans av illegalt export, säger Lena Lundberg på Plast- & Kemiföretagen. I stället borde man åtgärda det grundläggande problemet. Illegal export orsakar miljöproblem samtidigt som den europeiska återvinningsindustrin går miste om värdefullt material. Sverige har ett väl etablerade insamlingssystem för elavfall och den mängd som samlas in ligger mycket högt jämfört med många andra EU-länder, 16,5 kilo elavfall per innevånare att jämföra med EU-målet på 4 kg. En av Europas ledande elektronikåtervinnare har nyligen öppnat en ny anläggning i Halmstad, en milstolpe när det gäller återvinning av plast ur elektronikavfall. Innovativ teknik ger en lösning på hanteringen av en stor del av de plaster som finns i avfallet. Europeisk återvinningsindustri ligger därmed långt framme när det gäller teknisk utveckling och förmågan att ta tillvara de olika materialen. PVC är en klimatsmart plast. Det är den plast som förbrukar lägst energi vid tillverk-ningen av själva plastråvaran. Det sker en ständig utveckling av produkterna och till-verkningsmetoderna. Inom två år kommer det att finnas PVC som tillverkats av förnyelsebara råvaror. Runt 80 % av PVC-produkterna används inom byggsektorn där livslängden skall vara lång. År 2000 tog PVC-branschen i Europa initiativ till ett frivilligt åtagande för hållbar utveckling. Här ingår en miljömässig återvinning och hitintills har nästan 700 000 ton förbrukade produkter återvunnits till nya produkter. Målsättningen är att all PVC skall återvinnas.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1