Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juni 2010

Ökad orderingång i april

Orderingången till den svenska industrin totalt ökade med 0,7 procent under april jämfört med mars.

Den totala orderingången ökade med 17,6 procent under april 2010 jämfört med april 2009, enligt siffror från SCB. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 6,0 procent, och för exportmarknaden en ökning med 28,0 procent. Orderingången under mars 2010 steg med 23,3 procent jämfört med mars 2009. Det innebär en revidering nedåt med 0,7 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för mars. Hittills under 2010 (januari-april) har den totala orderingången till industrin ökat med 14,4 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 6,3 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 21,1 procent. Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 0,4 procent från mars till april, efter att ha ökat med 6,1 procent från februari till mars. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 6,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen. Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik sjönk med 13,7 procent från mars till april och med 10,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången till övrig maskinindustri steg med 5,4 procent från mars till april och med 17,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 19,7 procent från mars till april och med 15,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 2,2 procent från mars till april och med 5,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2