Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 juli 2010

Sverige fortfarande störst för Partnertech

Försäljningen för region Sverige uppgick under första halvåret till SEK 679,6 miljoner (670,0). Motsvarande siffra för andra kvartalet var SEK 334,0 miljoner (313,0).

Den svaga ökningen visar att volymtappet inom skärande mekanisk bearbetning kompenserats av volymer vid övriga svenska enheter som uppvisat positiva resultat och en försäljningsökning. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till SEK -9,2 miljoner (-0,9). Motsvarande siffra för andra kvartalet var SEK -6,8 miljoner (-11,7). Det negativa resultatet är en konsekvens av den kraftiga nedgången inom skärande mekanisk bearbetning där, såsom tidigare förklarats, en volymminskning får större konsekvenser för resultatet än motsvarande utveckling inom övriga områden. Försäljningen för Norden exklusive Sverige uppgick under de första sex månaderna i år till SEK 340,5 miljoner (345,6). Motsvarande siffra i kvartalet är SEK 170,9 miljoner (165,7). Regionens rörelseresultat uppgick under halvåret till SEK 9,9 miljoner (3,5). Utfallet för andra kvartalet i år blev SEK 6,2 miljoner (0,0). Jämfört med första halvåret 2009 har speciellt enheten i Finland uppvisat en kraftig förbättring. Region Övriga Världen består av verksamheter i USA, England, Kina och Polen. Försäljningen uppgick i perioden till SEK 356,7 miljoner (276,3). Motsvarande siffra för andra kvartalet var SEK 177,6 miljoner (128,5). Rörelseresultatet uppgick i perioden till SEK -10,1 miljoner (-4,4). Motsvarande siffra för andra kvartalet blev SEK -9,7 miljoner (-1,7). Resultatutvecklingen förklaras dels av uppstartskostnader för den nya enheten i Myslowice, och dels av utmaningar i den engelska verksamheten där aktiviteter pågår för att anpassa kostnaderna till en lägre försäljning.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1