Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 november 2001

C-Tech redovisar storförlust

Trots att omsättningen ökat med 104 % till 113 miljoner redovisas en förlust på 282 miljoner

Omsättningen ökade med 104% till 113 (55) Mkr. Resultat före skatt uppgick till -282 (-76) Mkr. Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 142 Mkr. C Technologies har tagit sin hittills största order och etablerat det första partnerskapet som enligt strategiskt beslut inriktar försäljningen av C-Pen mot stora marknader och effektiva försäljningskanaler. Dotterbolaget WeSpot har säkrat sitt första kommersiella kontrakt. Styrelsen föreslår att dotterbolaget Anoto skall göras helägt genom förvärv av Ericssons 30%-iga minoritetsandel mot betalning i egna aktier. Ericsson blir därefter C Technologies störste ägare. Styrelsen föreslår att en riktad nyemission (övertecknad och redan placerad) på 450 Mkr genomförs i C Technologies
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-21 15:49 V14.1.4-1