Annons
Annons
Mönsterkort | 08 november 2001

C-Tech redovisar storförlust

Trots att omsättningen ökat med 104 % till 113 miljoner redovisas en förlust på 282 miljoner
Omsättningen ökade med 104% till 113 (55) Mkr.
Resultat före skatt uppgick till -282 (-76) Mkr.
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 142 Mkr.
C Technologies har tagit sin hittills största order och etablerat det första partnerskapet som enligt strategiskt beslut inriktar försäljningen av C-Pen mot stora marknader och effektiva försäljningskanaler.
Dotterbolaget WeSpot har säkrat sitt första kommersiella kontrakt.
Styrelsen föreslår att dotterbolaget Anoto skall göras helägt genom förvärv av Ericssons 30%-iga minoritetsandel mot betalning i egna aktier. Ericsson blir därefter C Technologies störste ägare.
Styrelsen föreslår att en riktad nyemission (övertecknad och redan placerad) på 450 Mkr genomförs i C Technologies

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1