Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 09 september 2010

Prevas utvecklar mätsystem till Medfield Diagnostics

Prevas har tillsammans med National Instruments hjälpt Medfield Diagnostics att utveckla ett mätinstrument.

Prevas, har i samarbete med National Instruments, hjälpt Göteborgsbaserade företaget Medfield Diagnostics att utveckla mätinstrumentet Strokefinder R10. Ett instrument som kan rädda liv och förhindra lidande för framtida strokedrabbade människor. En stroke som orsakar hjärnblödning kräver en viss typ av medicinsk behandling medan en blodpropp i hjärnan kräver en helt annan behandling. Att ställa rätt diagnos så tidigt som möjligt är oerhört viktigt. En snabb och korrekt behandling innebär att risken för att patienten förlorar tal och rörlighet dramatiskt minskar. Medfield Diagnostics grundades 2005 och är ett företag som utvecklar mikrovågsbaserade diagnostik-instrument för vården. Företaget är sprunget ur mångårig forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Första produkten, Strokefinder R10, är ett forskningsinstrument som bland annat ska skilja blödning från propp vid stroke i kliniska prövningar. Instrumentet har även möjlighet att mäta om en stroke sker nattetid hos patienter i riskgrupp som ligger under övervakning på sjukhuset. Prevas har levererat mätutrustningen som består av ett system med ett antal moduler samt mjukvaran som utför mätningarna. Instrumentet baseras på National Instruments nya nätverksanalysator. – För oss, som är ett riskkapitalfinansierat bolag, var det viktigt med en flexibel och effektiv utvecklingspartner som Prevas. Samarbetet innebar en snabb produktutveckling, låg utvecklingskostnad och en flexibel, moduluppbyggd lösning, som även passar andra tillämpningar, säger Patrik Dahlqvist vd på Medfield Diagnostics. Produkten består av en mätutrustning samt en hjälm som sätts på patienten och används för att undersöka hjärnan med hjälp av mikrovågor. I hjälmen finns antenner som tillsammans med mätutrustningen fungerar som sändare och mottagare. – Som Select Alliance Partner till National Instruments samarbetar vi med både försäljning och utveckling. Detta innebär att vi tillsammans kan hitta nya lösningar. I detta fall en nätverksanalysator som vid utvecklingstiden inte fanns tillgänglig som kommersiell produkt, säger Hans Nyström på Prevas. Strokefinder R10 är idag ett forskningsinstrument för kliniska prövningar inom strokeforskningen. Om cirka tre år räknar Medfield Diagnostics med att ha ett instrument för klinisk användning på sjukhus samt på längre sikt kunna utrusta ambulanser med instrumentet för att omedelbart kunna ställa rätt diagnos.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2