Elektronikproduktion | 17 september 2010

Duroc säljer verkstad i Göteborg

Duroc säljer verksamheten Duroc Engineering i Göteborg AB till Magnus Edén.
Magnus Edén är verksam i bolaget och tillträder omedelbart som ägare. Verksamheten omsatte år 2009 9 MSEK med ett negativt rörelseresultat om 2 MSEK. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona varvid försäljningen ger upphov till en reaförlust om ca 1,5 MSEK, vilken redovisas i tredje kvartalet. Duroc har en fordran på bolaget om 1,3 MSEK, vilken ska amorteras under en treårsperiod.

- Bolaget i Göteborg är en underhållsverkstad som kan drivas och utvecklas bättre av en privatperson, förklarar Durocs koncernchef Erik Albinsson. Durocs lasertekniska verksamhet som fanns i Göteborg är sedan tidigare flyttad och byggs nu ut på våra anläggningar i Luleå.

Försäljningen är villkorad till godkännande av Durocs bolagsstämma enligt Leo-lagen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1