Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 september 2010

Underleverantörer återhämtar sig snabbt efter krisen

Krisen ledde inte till någon verklig konsolidering av de flesta problemdelarna av den globala leverantörsbranschen. Därför kommer en stor grupp struktursvaga lågpresterande företag (cirka 20% globalt) att vara de första som misslyckas när volymerna sjunker igen.

De globala leverantörerna till bilindustrin återhämtar sig i en otrolig hastighet efter den historiska krisen under 2008 och 2009. Intäkterna globalt är nästan tillbaka till nivåerna före krisen, samtidigt som även försäljningen kan visa ett nytt rekord på 6% under 2010.  Viktigaste drivkrafterna bakom den snabba återhämtningen är den växande bilmarknaden i Kina, Brasilien och Indien - samt partiell återhämtning av marknaderna inom Nafta, Europa och Japan. Detta döljer dock inte det faktum att hela bilsektorn drabbades dramatiskt under krisen.  "200 miljarder euro i intäkter, 75 miljarder euro i EBIT och 15 miljarder euro i eget kapital gick förlorade under krisen i världen”, säger Dr Eric Fellhauer, vd på Lazard. "Dessutom försattes 350 leverantörer runt om i världen i konkurs."  Däremot lyckades många av leverantörna till industrin att få positivt kassaflöde under 2009 - tack vare rigorösa åtgärder som att minska investeringarna, optimera rörelsekapitalet eller minska kostnadsbasen. "Intäkterna för leverantörerna är nästan tillbaka till nivåerna före krisen, samtidigt som avkastningen på försäljning kan leda till ett nytt rekord på 6% under 2010, säger Marcus Berret, partner på Roland Berger Strategy Consultants.  Marginalpress och stigande behov av kapital är kommande utmaningar   Utsikterna på medellång sikt för leverantörerna till bilindustrin är mindre ljusa. "I synnerhet intensifierar biltillverkarna trycket ytterligare på sina leverantörer, vilket kommer att leda till lägre marginaler”, säger Marcus Berret. "Samtidigt måste industrin återfinansiera cirka 130 miljarder euro fram till 2015. Sammantaget är detta en enorm utmaning." Biltillverkarna befinner sig i ett dilemma: å ena sidan kan de inte låta konkurrenterna få bättre priser hos leverantörerna. Å andra sidan leder det kollektiva trycket på försörjningsbasen till att en stor grupp av strukturellt svaga leverantörer bildas, med mycket begränsad innovationsförmåga och förmåga till investeringar. Gemensam strategi behövs   Slutsatsen är att leverantörerna måste fortsätta att förbättra sina operativa resultat, ha ökad disciplin när det gäller prissättning på delar och fokusera på lönsamma affärer istället för att slåss för varje projekt. Dessutom måste de noggrant söka efter nya finansieringskällor.   Slutsatser "Samtidigt bör biltillverkarna byta till en mer gemensam strategi när det gäller leverantörerna och fokusera på vitalisering av struktursvaga produktsegment genom att tillåta och stödja reell konsolidering", säger Marcus Berret. De viktigaste resultaten   • Intäkterna för leverantörerna till den globala fordonsindustrin är nästan tillbaka till samma nivåer som före krisen. • Leverantörernas EBIT-marginaler kan nå all-time-high på cirka 6% under 2010 - återhämtningen är särskilt stark hos de europeiska och nordamerikanska leverantörerna • Stigande kostnader och särskilt hård prispress från biltillverkarna kommer att leda till krympande marginaler under 2011 och framåt  • Samtidigt behöver den globala leverantörsindustrin återfinansiera betydande belopp på omkring 130 miljarder euro fram till 2015 • Krisen ledde inte till någon verklig konsolidering av de flesta av de problematiska segmenten - därför blir en stor grupp struktursvaga lågpresterande företag (cirka 20% av den globala basen) de första att misslyckas när volymerna sjunker igen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1