Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 september 2010

Leif Thorwaldssons planer för PartnerTechs tillverkning i Polen

Evertiq har pratat med Leif Thorwaldsson, vd för kontraktstillverkaren PartnerTech, om planerna för bolagets polska tillverkning.

Evertiq: Ni sysselsätter idag 50 personer i den nyöppnade anläggningen i Myslowice. Hur många anställda är målet för fabriken i Myslowice? Och vad är tidsramen för det? Leif Thorwaldsson: Myslowicefabriken är vårt centrum för plåtbearbetning och systemintegrationsarbete, så det beror mycket vår faktiska orderportfölj under de kommande 2 åren. Vi planerar att nå en omsättningstakt på 40 miljoner euro under 2011, vilket kommer att kräva 100 till 150 anställda. Så vi planerar att fördubbla eller tredubbla vår nuvarande personalstyrka. Evertiq: Kommer öppnandet av den nya anläggningen i Myslowice att ha någon inverkan på den befintliga elektroniktillverkningen i Sieradz? Kan vi förvänta oss fler order till Sieradz också? Leif Thorwaldsson: Nu har vi ett komplett och ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande för våra kunder från våra produktionsenheter i Polen. Vi har vår enhet i Sieradz, helt inriktad på elektroniktillverkning och montering samt en enhet i Myslowice, specialiserad på plåtbearbetning och systemintegration. Det finns inga direkta samband mellan de båda enheterna. Men på grund av det konkurrenskraftiga erbjudandet vi har möjlighet att presentera nu, kommer båda enheterna sannolikt att gagnas. Så jag kan se en indirekt inverkan på Sieradz volym. Evertiq: Hur kan den polska leveranskedjan till elektroniksektorn dra nytta av er växande närvaro i Polen? Leif Thorwaldsson: Det är värt att nämna att vi nyligen genomfört betydande förändringar inom vår globala sourcingstruktur. Vi har skapat tre sourcingenheter: i Sverige, i Kina och i Polen. Placeringen av en av dessa tre sourcingenheter är i Myslowice, Polen. Detta faktum tillsammans med den nya enheten kommer att skapa en god grund för att utöka vår bas av lokala leverantörer i Östeuropa. Evertiq: Polen utgör idag främst en produktionsbas för PartnerTech. Tror du att PartnerTech kommer att kunna hitta lokala kunder i Polen inom en snar framtid? Leif Thorwaldsson: Vi har för närvarande inte något försäljningskontor i Polen. Men företag som PartnerTech söker alltid nya möjligheter på marknaden. Central- och Östeuropa växer och blir mer och mer intressanta marknader. Jag vill betona att tack vare våra kompletta enheter i Sieradz och Myslowice är vi mycket konkurrenskraftiga och vi är verkligen stolta över att etablera ytterligare en modern produktionsanläggning här. Så jag kan se en reell möjlighet att vi kommer att ha lokala kunder ganska snart.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1