Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 september 2010

NLAB Solar bygger fabrik för tredje generationens solceller

NLAB Solar får 17,3 miljoner kronor från Europeiska kommissionen för att bygga pilotfabriken för tredje generations solceller i Sverige.

NLAB Solar erhåller 17,3 miljoner kronor i finansiering från Europeiska kommissionen för att bygga den första pilotfabriken för tillverkning av tredje generations solceller i Sverige. Finansieringen ges inom ramen för EU programmet LIFE+. NLAB Solar skall för pengarna bygga en pilotfabrik för tillverkning av Dye Sensitised Solar Cells (DSC), mer kända som Grätzelceller eller tredje generationens solceller. DSC kan liknas vid en artificiell fotosyntes med ett färgämne som fångar upp solljus. De har tack vare sin unika uppbyggnad och funktionssätt en mängd fördelar jämfört med andra solcellsteknologier. Pilotfabriken byggs under 2010-2011 i Stockholm för en total investering av 40 miljoner kronor. Bolaget planerar att nyanställa femton personer det närmaste året för att kommersialisera sitt prioriterade affärsområde: fasad- och byggnadsintegrerade solceller, mer känt som BIPV (Building Integrated Photovoltaics). “Genom etableringen av pilotfabriken här i Stockholm tar vi ett stort steg mot kommersialisering av tredje generationens solceller. Vi har målsättningen att en kvadratmeter solcell fasad skall försörja en kvadratmeter kontor och vi vill börja här i Sverige”, säger vd Giovanni Fili, Genom att använda en patenterad fotonisk kristall i DSC ökar NLAB Solar omvandlingen av solljusenergi till elektrisk energi. Den ökade omvandlingsgraden gör att solcellerna fungerar ännu bättre vid indirekt ljus, och diffust ljus. NLABa Solars innovation möjliggör därmed bland annat användning av transparenta solcellspaneler för strömförsörjning på tak och fasader i urbana områden. Kommersialiseringen av bolagets teknologi har en betydelsefull roll för utvecklingen mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1