Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 20 november 2001

Nytt mätinstrument bedömer folksjukdom

En miljonmarknad öppnas för medicinteknikföretaget Optovent

Medicinteknikföretaget Optovent har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala tagit fram resultat från tester som bekräftar enkelheten i ett nytt koncept för att utvärdera graden av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Detta innebär en ny marknadspotential för Optovent på 400 miljoner per år. Optovent har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetat fram en ny mätmetod för att bedöma graden av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Den kroniska sjukdomen betraktas som en folksjukdom och nio av tio som drabbas är rökare. I västvärlden finns i dag cirka 15 miljoner människor som lider av KOL. ? Ett inträde på denna marknad innebär en beräknad marknadspotential för Optovent, inom detta segment, på drygt 400 miljoner kronor per år, säger Optovents VD Christer Jacobsson. Det finns inget bot mot KOL, men om den upptäcks i tid kan utvecklingsförloppet stoppas. Mätinstrumentet Respons, utvecklat av Optovent, bedömer graden av sjukdomen hos drabbade patienter på ett enkelt och effektivt sätt. Respons kombinerar mätningen av andningsfrekvens, syresättning i blodet och hjärtfrekvens. Dessa parametrar är viktiga för KOL-diagnostik. KOL börjar med små inflammationer i luftväggarna, vilka är så små att de inte går att upptäcka. Detta leder till att lungvävnaden långsamt bryts ned och små hålrum, emfysem, uppstår. Lungornas elasticitet försämras och lungorna faller ihop under utandningen. Slembildning, hosta och andnöd påverkar den drabbade som till slut leder till en långsam kvävningsdöd.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-2