Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 januari 2011

Enics tillväxtmål 10-15% per år

Evertiq har talat med Tord Håkansson, Manager CRM and Service Offerings hos kontratstillverkaren Enics, och tagit pulsen på företaget inför 2011.
Kontraktstillverkaren Enics har idag totalt cirka 2 800 anställda i Estland, Finland, Hong Kong, Kina, Schweiz, Slovakien och Sverige. Huvudkontoret är i Zürich med huvudägaren Ahlström Capital. Enics Sweden AB har två fabriker, Malmö och Västerås.

Om man rangordnar Enics verksamhet i Sverige räknat i kapacitet, antal anställda och omsättning, hur högt upp ligger ni då?
Enics Sweden AB har 560 anställda och omsätter över 1 miljard SEK men viktigare är att 100% av våra kunder tillhör industri- och medicinelektroniksektorn. Detta innebär att inom dessa två sektorer är vi absolut störst i Sverige. Dock är det inte avgörande att vara störst, men vi själva och våra kunder anser det vara viktigt med global närvaro där storleken har betydelse i form av kompetens och kapacitet och leverantörsvillkor.

Många av våra kunder är nordiska, men med global närvaro, och då är det också viktigt att vi är det. Vi tror inte på att enbart satsa på NPI-verksamhet i Sverige, då kompetensen om volymtillverkning då successivt försvinner. Istället vinner vi marknadsandelar och nya kunder genom att erbjuda Enics som en helhet där vi i Sverige tar helhetsansvaret. Detta är lätt att säga, men glädjande är att våra kunder upplever oss som ETT ENICS och inte isolerade öar som skyddar sin egen verksamhet.

Är det något speciellt marknadssegment som ni upplever extra starkt?
Vårt fokus inom industri- och medicinelektronik gör oss unika och är nyckeln till vår framgång. Det som är unikt är att produkterna inte produceras i högvolym men med signifikant mycket längre livslängd än t ex inom telecom, IT. Detta gör att “Total Cost of Ownership” verkligen blir viktigt och inte bara ett leverantörsargument för höga priser. Vidare är kvalitetsfokuset gemensamt för både medicin- och industrielektronik. Sammantaget gör detta att ett bra partnerskap är nyckeln till framgång. Det vi upplever själva och hör från andra, är att Enics verkligen försöker förstå kundens behov och utifrån det jobba pro-aktivt för att ta hand om deras baby på bäst sätt.

Det vi också är starka på är kommunikation genom vårt Customer Focus Team-koncept. Varje kund har ett dedikerat funktionsteam, vilket har två uppgifter, dels göra kunden nöjd så att vi växer med den, dels vara lönsamma. Detta är inte heller något nytt, men feedbacken är mycket positiv. Det gör också att våra medarbetare verkligen känner att de jobbar för en kund och inte med att enbart producera produkter. Samtliga Enics kunder har ett sådant Customer Focus Team oavsett var i världen de finns. Koordineringen sker från en plats och alla jobbar efter nyckelordet “Customer First!”.

Hur ser ni på marknadsutvecklingen för 2011?
2010 blev ett mycket bra år med full återhämtning samtidigt som vi vunnit marknadsandelar och nya kunder. Vi är mycket positiva över marknadsutvecklingen 2011-2012, där vårt mål är att fortsätta växa med 10-15% per år så att nya kunder och marknadsandelar implementeras på ett säkert och tryggt sätt.

Har ni några nya investeringsplaner?
Enics mål är absolut att forsätta växa och bli Top 3 inom industri- och medicinelektonik, tillsammans med våra kunder och nya kunder.

Både i Malmö och i Västerås har det skett kontinuerliga nyinvesteringar under hela tiden inom Enics, så att vi idag har en toppmodern maskinpark. För tillfället pågår implementation av en ny ICT- och röntgenutrustning i Malmö. I Västerås har vi nyligen installerat en ny selektivlödmaskin och inom hela Enics håller vi på att införa ett nytt spårbarhetssystem, vilket vi kallar MES.

Planerar ni några andra utökningar såsom personalexpansion samt förvärv?
Enics strategi är att expandera verksamheten, personellt, maskinparken och tjänsteutbudet i takt med våra kunders behov och förväntningar. Enics i Sverige har över 50 personer som arbetar med utvecklingsstöd som resurser i våra kunders produktutvecklingsprojekt. CAD layout, testutveckling, komponentval, prototyper, logistik och projektledning är tjänster som våra kunder efterfrågar i sin utvecklingsprojekt. En av de största styrkorna vi ser är att produktutveckling och industrialiseringen sker i en produktionsnära miljö. Detta är mycket viktigt för att produkterna skall hålla hög kvalitet och ha lägsta möjliga tillverkningskostnad.
Vi ser även att efterfrågan att konvertering till blyfri produktion ökar liksom efterfrågan på lackning av produkterna.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2