Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 november 2001

Extra bolagsstämma i PartnerTech

- Beslut om apportemission i samband med förvärv av Vellinge Electronics Holding AB. - Beslut om kvittningsemission i samband med förvärv av EQ Elektroniq AB och Baltic Microwave Sp. z o.o.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST√ĄMMA I PARTNERTECH AB (publ) Aktie√§garna i PartnerTech AB kallas h√§rmed till extra bolagsst√§mma torsdagen den 6 december, 2001 kl. 16.00, Sal√©n Konferens&Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Dagordning p. 6 Beslut om apportemission i samband med f√∂rv√§rvet av Vellinge Electronics Holding AB Styrelsen f√∂resl√•r att bolagsst√§mman beslutar om en nyemission av tv√•miljoner niohundratusen (2.900.000) aktier i Bolaget, envar p√• nominellt SEK fem (5), inneb√§rande att aktiekapitalet √∂kas med SEK 14.500.000 fr√•n SEK 41.555.000 till SEK 56.055.000, vilket motsvarar en utsp√§dning om ca. 25,9 procent. R√§tt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Skanditek Industrif√∂rvaltning AB (publ). Emissionskursen skall vara SEK 49,75 per aktie. Betalning f√∂r de nya aktierna skall ske senast den 7 december 2001 genom erl√§ggande av samtliga tjugotusen (20.000) aktier i Vellinge Electronics Holding AB. De nya aktierna skall medf√∂ra r√§tt till utdelning fr√•n och med f√∂r r√§kenskaps√•ret 2001. p. 7 Beslut om kvittningsemission i samband med f√∂rv√§rvet EQ Elektroniq AB Bolaget ingick den 8 mars 2001 ett aktie√∂verl√•telseavtal med Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson och Krystyna Jagielska Gasinska avseende f√∂rv√§rv av aktier i EQ Elektroniq AB, org nr 556413-9631 (numera PartnerTech Stockholm AB). Aktie√∂verl√•telseavtalet f√∂reskriver bland annat att Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson och Krystyna Jagielska Gasinska skall erh√•lla en till√§ggsk√∂peskilling om sammanlagt SEK 13.554.271, att betalas med nyemitterade aktier i Bolaget, om bolagsst√§mman s√• beslutar, och i annat fall genom kontant betalning. Emissionskursen skall enligt aktie√∂verl√•telseavtalet fastst√§llas till den genomsnittliga b√∂rskursen p√• Bolagets aktie tio (10) dagar f√∂re bolagsst√§mman. Styrelsen f√∂resl√•r i anledning h√§rav att bolagsst√§mman beslutar om nyemission av aktier i Bolaget enligt ovan, varvid f√∂retr√§desr√§tt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson samt Krystyna Jagielska Gasinska, och betalning f√∂r de nyemitterade aktierna skall erl√§ggas genom kvittning av den respektive fordran som Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson samt Krystyna Jagielska Gasinska har p√• till√§ggsk√∂peskilling enligt aktie√∂verl√•telseavtalet om sammanlagt SEK 13.554.271. Det slutliga antalet nya aktier i Bolaget (envar p√• nominellt SEK fem (5)), liksom emissionskursen, √∂kningen av aktiekapitalet samt utsp√§dningen kommer att fastst√§llas p√• dagen f√∂r bolagsst√§mman efter ber√§kning av den genomsnittliga b√∂rskursen under de tio (10) n√§rmast f√∂reg√•ende dagarna. De nya aktierna skall medf√∂ra r√§tt till utdelning fr√•n och med f√∂r r√§kenskaps√•ret 2001. Med en hypotetisk genomsnittskurs p√• Bolagets aktie om SEK 59 (slutkursen per den 14 november 2001) skulle Bolaget beh√∂va emittera 229.734 nya aktier f√∂r att uppfylla ovann√§mnda f√∂rpliktelse enligt aktie√∂verl√•telseavtalet. Detta skulle inneb√§ra att emissionskursen uppgick till SEK (13.554.271/229.734) per aktie, att aktiekapitalet √∂kades med SEK 1.148.670 samt att utsp√§dningen uppgick till ca. 2,7 procent. p. 8 Beslut om kvittningsemission i samband med f√∂rv√§rvet Baltic Microwave Sp. z o.o. Bolaget ingick den 8 mars 2001 vidare ett aktie√∂verl√•telseavtal med Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski och Our Economics in Stockholm AB avseende f√∂rv√§rv av aktier i Baltic Microwave Sp. z o.o., med s√§te i Gdansk, Polen. Aktie√∂verl√•telseavtalet f√∂reskriver bland annat att Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski och Our Economics in Stockholm AB skall erh√•lla en till√§ggsk√∂peskilling om sammanlagt SEK 2.147.743, att betalas med nyemitterade aktier i Bolaget, om bolagsst√§mman s√• beslutar, och i annat fall genom kontant betalning. Emissionskursen skall enligt aktie√∂verl√•telseavtalet fastst√§llas till den genomsnittliga b√∂rskursen p√• Bolagets aktie tio (10) dagar f√∂re bolagsst√§mman.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-20 12:04 V12.2.3-1