Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 november 2001

Dämpad sysselsättningsökning 2002

AMS räknar med att 2002 blir ett mellanår på arbetsmarknaden jämfört med de senaste fyra årens rekordstarka sysselsättningsökning

Arbetslösheten blir 4,3 procent som årsgenomsnitt, med ca 2,5 procent av arbetskraften i arbetsmarknadspolitiska program. Osäkerheten om utvecklingen är större än normalt, men undersökningen visar att det finns en starkt optimistisk grundton i näringslivet. Arbetsgivarna räknar med en viss tillväxt, även om efterfrågan på varor och tjänster förblir svag under de närmaste kvartalen. Under nästa år räknar de med att konjunkturen vänder uppåt, och det finns planer på att öka antalet anställda vid många arbetsställen inom de flesta branscher. Den privata tjänstesektorn räknar med att sysselsättningen tar fart under andra halvåret 2002. I ett tvåårsperspektiv räknar både industrin och tjänstesektorn med att antalet anställda ökar Sysselsättningsökningen i Mälardalen har dämpats rejält och istället har sysselsättningen ökat i övriga storstadslän. Den kraftigaste sysselsättningstillväxten förväntas ske i Skåne, med ca en procent vilket motsvarar 5 000 personer, medan tillväxten i Stockholm bedöms bli svagare än i övriga storstadsregioner. Orsaken är att länets tillväxtbranscher (IT-sektorn, media och telekomindustrin) drabbats av stagnation. Läs hela rapporten
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-2