Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ElektronikGruppen Elektronikproduktion | 22 juni 2011

ElektronikGruppen tillsätter utskott för att bedöma budet

ElektronikGruppen har beslutat att tillsätta ett utskott för att bedöma det bud som Kamic Electronics har lämnat. Anledningen är att Kamic Electronics ägare Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff också är ägare i ElektronikGruppen.
Budgivaren Kamic Electronics är ett bolag som kontrolleras gemensamt av Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff. Då dessa personer också är huvudägare i ElektronikGruppen samt styrelsens ordförande respektive vice ordförande har styrelsen beslutat utse ett särskilt utskott med uppgift att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet.

Utskottet består av styrelseledamöterna Catharina Lagerstam och Magnus Norman, vilka båda är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Utskottet kommer, i enlighet med det regelverk som föreligger, inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende finansiell rådgivare. Detta värderingsutlåtande kommer, tillsammans med utskottets ställningstagande, att offentliggöras senast två veckor före acceptperiodens utgång, skriver man i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1