Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 december 2001

Reavinst för Optoventkoncernen

Medicinteknikföretaget Optovent har nyligen avslutat en nyemission om 15 miljoner kronor i dotterbolaget OptoQ. I och med nyemissionen uppstår en reavinst i Optoventkoncernen om drygt 6,8 miljoner kronor
Nyemissionen tecknades i sin helhet av Skandia Livförsäkrings AB.

Optovent avyttrar dessutom aktier i dotterbolaget OptoQ till en privat investerare till ett värde av 999 460 kronor. Detta ger Optovent en ytterligare reavinst om 964 466 kronor. Optovents ägarandel i OptoQ är efter avyttringen 54,99 procent.

Optovents kvarvarande innehav i OptoQ är värderat till drygt 63 miljoner kronor, vilket innebär ett värde på cirka 13 kronor per aktie i Optovent.

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR® Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid samt i system för bedömning av obstruktiva lungsjukdomar. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, övervakning i samband med transporter och under lättare kirurgiska ingrepp. Dessutom används teknologin i samband med hjärt/lungundersökningar.

Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden.--------------------------------------------------------------------------------

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-21 15:38 V9.3.2-1