Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 december 2001

Reavinst för Optoventkoncernen

Medicinteknikföretaget Optovent har nyligen avslutat en nyemission om 15 miljoner kronor i dotterbolaget OptoQ. I och med nyemissionen uppstår en reavinst i Optoventkoncernen om drygt 6,8 miljoner kronor

Nyemissionen tecknades i sin helhet av Skandia Livförsäkrings AB. Optovent avyttrar dessutom aktier i dotterbolaget OptoQ till en privat investerare till ett värde av 999 460 kronor. Detta ger Optovent en ytterligare reavinst om 964 466 kronor. Optovents ägarandel i OptoQ är efter avyttringen 54,99 procent. Optovents kvarvarande innehav i OptoQ är värderat till drygt 63 miljoner kronor, vilket innebär ett värde på cirka 13 kronor per aktie i Optovent. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR® Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid samt i system för bedömning av obstruktiva lungsjukdomar. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, övervakning i samband med transporter och under lättare kirurgiska ingrepp. Dessutom används teknologin i samband med hjärt/lungundersökningar. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. -------------------------------------------------------------------------------- Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned:
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2