Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 november 2001

BT mot strömmen - stigande vinst

BT starkt i vikande konjunktur Efterfrågan fortsatt god i Europa, avmattningen i USA stabiliseras

Orderingången ökade 2 %: 8.927 Mkr (8.793) Faktureringen ökade 20 %: 9.715 Mkr (8.118) Resultat efter finansnetto upp 19 %: 643 Mkr (540) "BTs kunder återfinns främst inom dagligvarudistribution och omkring en tredjedel av BTs samlade affär kommer från service och andra tjänster utöver den rena truckförsäljningen. Detta gör BT mindre känsligt när konjunkturen viker. Genom den globala marknadstäckningen minskar också BTs känslighet för mer regionala konjunktursvängningar. Detta är viktigt för BTs förmåga att fortsatt visa starkt resultat och god lönsamhet" säger koncernchef Carl-Erik Ridderståle. För niomånadersperioden har världsmarknaden för truckar präglats av den kraftiga konjunkturavmattningen i Nordamerika som inleddes redan i början av året. Under tredje kvartalet har dock den lägre efterfrågenivån stabiliserats. I Europa är den totala efterfrågan fortsatt god, men marknaden visar tendens till nedgång. BTs globala marknadsandelar bedöms oförändrade.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-2