Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juli 2011

Motorola inte länge exklusiva med Invisio Communications

Ett nytt avtal har skrivits mellan parterna. Det är fortsättningen på det samarbetsavtal som de två parterna ingick 2008, dock är Motorola inte exklusiva i rätten till Invisios produkter denna gång.

2008 ingick de två företagen ett avtal som gav Motorola rätten att tillverka, marknadsföra och sälja gemensamt utvecklade headset till konsumentmarknaden. ”Som tidigare kommunicerats var avtalet villkorat av vissa mål och åtaganden, som ej uppfyllts. Avtalet löpte därför ut den 31:a mars 2011 och omförhandlingar har pågått i positiv anda under det andra kvartalet”, det skriver Invisio. Idag har ett nytt avtal ingåtts som innebär att Motorola kan fortsätta tillverka och marknadsföra produkter med Invisios teknik till och med den 31:a maj 2012. Avtalet innebär även att Motorola inte längre har exklusivitet på Invisios teknik för konsumentmarknaden vilket innebär att Invisio har möjlighet att ingå avtal med andra aktörer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-1