Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 augusti 2011

Morphic 82% ner

Morphickoncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 33,3 mkr (184,4) vilket är en minskning med 82 procent jämfört med samma period föregående år.

Under andra kvartalet förra året resultatavräknades en större del av det så kallade Uljabuoudaprojektet vilket förklarar den stora nedgången mellan perioderna. · Rörelseresultatet för kvartalet till uppgick till -23,1 mkr (-29,8). · Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -21,8 mkr (-30,4). · Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,06 kr (-0,09). · Eget kapital uppgick per den sista juni 2011 till 81,0 mkr eller 0,22 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 42 procent. · Kassaflödet för kvartalet uppgick till -8,5 mkr (45,7). · På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 13,5 mkr (80,7). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 7,4 mkr i spärrade medel
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2