Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 augusti 2011

Hållbar utveckling bör inkludera människor

Charlie Barnhart & Associates kommer med ett tankeväckande inlägg i debatten om hållbar utveckling inom elektronikindustrin, en bransch de menar har extra stort ansvar. Håller du med eller inte? Var med och diskutera!

Vad som inte diskuteras i stor utsträckning i ledningsgrupperna är vilken påverkan på människor vi får av exploateringen av lågkostnadsländer, en diskussion som bör inkluderas i alla samtal som rör hållbar utveckling och företags ansvar. När den globala tillverkningens axel vred sig till Asien och andra lågkostandsregioner så kan det ha varit så att de beslutsfattande inte kände till de sanna kostnaderna bakom de billiga priserna. Nu, efter ett decennium av journalistik som har avslöjat övergrepp på människor kan ingen längre blunda för verkligheten. Beslutsfattarna inom elektronikindustrin har ett större ansvar att agera ansvarsfullt än ledarna i många andra näringsgrenar. Detta eftersom tillverkning av dessa typer av produkter innebär mycket högre risk för hälsan och säkerheten än vad till exempel riskerna är för barnarbetare som syr fotbollar. En specifik praxis inom elektronikindustrin uppmuntrar – den ger faktiskt mandat åt – att företag tänjer på gränserna i detta avseende: Drakoniska avtalsvillkor som kräver kontinuerliga kostnadssänkningar. Det är en praxis som trotsar logiken eftersom kostnader givetvis inte kan sjunka hur långt som helst då de till slut skulle nå 0. Sökandet efter att nå dessa kontraktsmässiga krav leder tillverkare till att hitta nya sätt att skära i kostnaderna. Vid det här laget har outsourcing-kortet redan spelats. Den lågt hängande frukten har blivit plockad. Mid-market-företag med lägre volymkrav har aldrig kunnat nyttja stordriftsfördelarna som branschen är utformad för att utnyttja. Så var kommer kostnads-reduktionerna in? Svaret är inte vackert. Företagens ägare - i lågkostnadsregioner där regeringens föreskrifter är minimala och där det fortfarande finns fickor av extrem fattigdom – är kreativa när det gäller att vara konkurrenskraftiga. Vill du ha stansning av metall? Vi ger dig ett bra pris genom att få jobbet gjort – inte med maskiner som gör arbetet säkert, utan för hand av äldre kinesiska arbetare som utsätter sig för flygande metallfragment och skrämmande osäkra arbetsförhållanden. Vill du ha billigare plastgjutning? Inga problem, så länge det inte spelar någon roll att delarna är gjorda av ner-malda leksaker, pennor och annat skräp. Får du reda på det innan det är för sent? Ja, bara om du verkligen vill veta varför priset är så lågt innan kontraktet skrivits under. Farliga arbeten i oreglerade geografiska marknader pågår fortfarande med än större svek och hemlighetsmakeri. Vi har förstått att med globaliseringen följer också ett ökat tryck att skära ner på kostnaderna genom hela leveranskedjan. Nya marknader är en stor möjlighet för elektronikföretag inom alla sektorer och jobben går till den som ger bäst bud. Punkt. Men fortfarande finns en förhoppning om att företag kan hitta viljan att motstå frestelsen att få ett projekt till vilken kostnad som helst. Det är där trycket startar och som ringar på vattnet sprider det sig genom leveranskedjan och enda ner till stansningen av metall. Under åren som föregick det amerikanska inbördeskriget lades många skäl fram till varför slaveriet i sydstaterna var en absolut ekonomisk nödvändighet: Man kan inte odla bomull utan slavar. Människor behöver billiga kläder. De flesta slavarna behandlas bättre än fabriksarbetarna i nord. Allt detta verkar fånigt och otänkbart nu. Men lyssna på argumenten för att låta tonåringar arbeta 12-timmarsskift utan toalett-pauser så kommer du att se snarlikheter. Det måste komma uppifrån. Ledningarnas ansvariga måste klargöra att kostnadsreduktioner måste komma från verkliga förbättringar inom effektivitet och teknologiska avancemang - inte genom att exploatera desperata människor. Det finns en tunn linje och alla känner skillnaden. Det krävs bara att ledarna är villiga att inkludera människor i begreppet hållbar utveckling och att de inte ser bort från det som sker bara för att kostnaderna ska kunna hållas nere. ----- Författare: Jennifer Read, Principle CBA
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2