Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 september 2011

Mittuniversitetet bildar holdingbolag

Regeringen ger Mittuniversitetet tillstånd att bilda holdingbolag. Det föreslås i den kommande budgetpropositionen.

- Det är oerhört glädjande. Ett holdingbolag är en viktig nyckel för oss i det fortsatta arbetet med att stärka vår roll som en central aktör i innovationsfrågor, säger rektor Anders Söderholm. Holdingbolaget, med arbetsnamnet MIUN Holding, förväntas leda till fler forskningsbaserade tillväxtföretag. Bolaget får möjlighet att investera i och utveckla forskningsbaserade affärsprojekt i tidiga skeden, för att i senare skede avyttra bolagsandelarna. Holdingbolaget kan då investera i nya företagsprojekt. MIUN Holding blir ett komplement till Mittuniversitetets innovationsstödjande funktion, MIUN Innovation. Holdingbolaget tar vid där myndigheten inte kan agera. Ofta efterfrågas Mittuniversitetets kompetens av företag när det gäller produktutveckling, teknisk verifiering och utredningsuppdrag. MIUN Holding kan fungera som uppdragstagare för sådana insatser. Det förbättrar möjligheterna för forskare och lärare att nyttiggöra sin kompetens utanför universitetet. - MIUN Holding stärker regionens innovationskraft och den tillväxtpotential som finns inom branscher kopplade till universitetets forskningsområden, säger Eva Rosén, verksamhetsledare för MIUN Innovation. Regionen har efterfrågat Mittuniversitetets fullvärdiga medverkan i det regionala innovationssystemet. Med holdingbolaget utökas möjligheten att påverka och ta ansvar för utvecklingen. - Med ett stort stöd från innovationssystemets parter, kommer holdingbolaget att bidra till att många innovationer med hög marknadspotential kan exploateras och utvecklas till framgångsrika företag. En sådan utveckling stärker regionen och Mittuniversitetet, säger Eva Rosén.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1