Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 oktober 2011

ÅF går framåt

Med en nettoomsättning på 3667 miljoner kronor (3057) för januari-september och ett rörelseresultat på 278 miljoner kronor (223 under föregående) kan teknikkonsulten ÅF konstatera att perioden inneburit en ökning.

I resultatet för det första kvartalet 2010 ingick en reavinst på 458 miljoner kronor som ett resultat av försäljningen av ÅF Kontroll. I resultatet för det tredje kvartalet 2010 ingick en reavinst på 30 miljoner kronor som ett resultat av försäljningen av ÅF TÜV Nord. - Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt god marknad och bra orderingång för huvuddelen av ÅFs verksamhet. Tillväxten uppgick till 24 procent, varav 12 procent organiskt. Oron på de finansiella marknaderna har hittills endast obetydligt påverkat ÅF. Men konjunkturutsikterna idag är mer negativa, jämfört med vid föregående rapporttillfälle och osäkerheten är stor, det säger vd Jonas Wiström. Han fortsätter: - ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har idag över 4 500 kvalificerade medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet både organiskt och genom förvärv. Tredje kvartalet 2011 * Nettoomsättningen uppgick till 1 130 (910) MSEK * Rörelseresultat exkl reavinst uppgick till 67 (60) MSEK * Rörelsemarginal exkl reavinst var 5,9 (6,6) procent * Resultat per aktie, exkl reavinst och före utspädning, uppgick till 1,38 (1,18) kronor * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,38 (2,09) kronor Januari - september 2011 * Nettoomsättningen uppgick till 3 667 (3 057) MSEK * Rörelseresultat, exkl reavinst uppgick till 278 (223) MSEK * Rörelsemarginal, exkl reavinst var 7,6 (7,3) procent * Resultat per aktie, exkl reavinst och före utspädning, uppgick till 5,95 (4,52) kronor * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,95 (19,00) kronor
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2