Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mydata Elektronikproduktion | 19 oktober 2011

Micronic Mydata tangerar halvårsresultatet

-52 miljoner ligger delårsresultatet januari-september på - exakt detsamma som för motsvarande period 2010. Från företagets sida är man nu också försiktiga med kostnader då framtiden för den globala ekonomin bedöms som osäker för tillfället.

För kvartalet gick det uppåt. Nettoförsäljningen uppgick till 330 miljoner jämfört med 231 under samma period förra året. Rörelseresultatet landade samtidigt på 3 miljoner plus (-28 förra året). För halvåret ökade nettoförsäljningen till 828 miljoner från 736 miljoner 2010. Resultatet blev dock detsamma som för motsvarande period föregående år: -52 miljoner. "Den allmänna finansiella oron skapar osäkerhet om tillväxttakten inom elektronikindustrin, vilket gör att vi är försiktiga med kostnader. Specifika investeringar görs för att effektivisera verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar lönsamhet", det skriver vd Peter Uddfors. Framtidsutsikter Styrelsens bedömning är oförändrad att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet 1 100 - 1 300 miljoner kronor. Försäljningen 2010 uppgick till 1 288 miljoner. SMT går fortsatt starkt Affärsområde ytmontering visar stark orderingång och försäljning av alla produkter även under det tredje kvartalet. Försäljningen av den nyligen lanserade MY100e-serien har ökat med 63% jämfört med tredje kvartalet förra året och försäljningen av MY500 går starkt på alla marknader, enligt företaget. Kunderna inom affärsområde mönsterritare påverkas av den växande finansiella oron, vilket bland annat märks genom minskad TV-försäljning. Som en konsekvens ser vi en minskad efterfrågan på fotomasker för tillverkning av bildskärmar. Positivt är en fortsatt stark efterfrågan och tillväxt på mobil elektronik, som mobiltelefoner och pekdatorer, en utveckling som på sikt gynnar affärsområdet. Tredje kvartalet juli-september 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) -- Nettoomsättningen uppgick till 330 (231) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till 3 (-28) MSEK -- Justerat rörelseresultat uppgick till 13 (-8) MSEK -- Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,39) SEK -- Orderingången uppgick till 311 (454) MSEK Delårsperioden januari-september 2011 (jämförelsesiffror avser samma period 2010) -- Nettoomsättningen uppgick till 828 (736) MSEK -- Rörelseresultatet uppgick till -52 (-52) MSEK -- Justerat rörelseresultat uppgick till -25 (6) MSEK -- Resultatet per aktie uppgick till -0,72 (-0,96) SEK -- Orderingången uppgick till 936 (1 082) MSEK -- Orderstocken den 30 september var 258 (393) MSEK
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1