Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Saab Elektronikproduktion | 19 oktober 2011

Försvarsföretaget Saab ökar resultatet

Periodens resultat (januari-september) uppgick till 1 798 miljoner kronor (434). Fokus nu ligger på arbete med effektivisering samtidigt som ett vakande öga hålls över ekonomin.

"Vi har fortsatt att ha tydligt fokus på att driva effektivitetsförbättringar under de första nio månaderna och säkrat viktiga beställningar på strategiska marknader samt stärkt närvaron i exempelvis Nordamerika, Indien, Brasilien och Storbritannien”, säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe. För perioden nämner man bland annat förvärvet av Sensis som en nyckelhändelse som gett bredare närvaro på den amerikanska marknaden. En varningsflagga höjs dock för rådande finansiella situation och dess potentiella inverkan på försvarsbudgeten: ”Marknadsförutsättningarna är krävande, och försvarsbudgetar granskas i ljuset av den finansiella osäkerheten, särskilt i Europa och USA. De möjliga effekterna av det osäkra marknadsläget är svåra att utvärdera. Därför är det viktigt att vi fortsätter att bygga beredskap om affärsklimatet försämras ytterligare", säger Håkan Buskhe. Han fortsätter: "Samtidigt skapar marknadsläget både utmaningar och möjligheter för Saab. Vi har under många år fokuserat på att erbjuda kostnadseffektiva produkter, lösningar och tjänster som kan köpas från hyllan. Vi siktar på att skapa mer med mindre.” Saabs resultat för januari-september 2011 • Orderingången uppgick till MSEK 13 793 (14 378) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till MSEK 39 411 (37 451) • Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 16 151 (16 381), en minskning på en procent justerat för valutaeffekter och förvärv • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 4 451 (3 951), motsvarande en bruttomarginal på 27,6 procent (24,1). • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 282 (724), motsvarande en rörelsemarginal på 14,1 procent (4,4). Realisationsvinster ingår med MSEK 1 169 (-10) • Periodens resultat uppgick till MSEK 1 798 (434) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 16,60 (3,89) • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 260 (2 149)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2