Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 20 oktober 2011

Note visar stark delårsrapport

Kontraktstillverkaren Note rapporterar ett rörelseresultat på 49,3 miljoner för halvåret januari-september. För kvartalet rapporteras 13,5 miljoner.

Två nyckelhändelser finns för perioden: Försäljning av NOTE Tauragé Vid extra bolagsstämma den 21 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i NoteTauragé UAB, Litauen. Som ett led i omstruktureringsåtgärderna 2010 upphörde elektroniktillverkningen i Note Tauragé vid årsskiftet. Affären genomfördes för att på ett kostnadseffektivt vis påskynda avvecklingen av det juridiska bolaget. Förstärkning av Industrial Plants Under hösten har den kommersiella kapaciteten i Industrial Plants stärkts. Ambitionen är att skapa förutsättningar för försäljningstillväxt på nya typer av affärer där Note tidigare inte varit tillräckligt konkurrenskraftig. Ansvaret för detta initiativ ligger på de tidigare dotterbolagscheferna i Kina och Estland. Nya branscherfarna dotterbolagschefer har rekryterats med primär uppgift att fortsatt driva effektivitets- och utvecklingsfrågor i verksamheterna i Kina och Estland. Q3 sammanfattat: • Försäljningen uppgick till 272,5 (271,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (-4,1) MSEK. I resultatet för tredje kvartalet i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -3 MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till 4,9% (-1,5%). • Resultat efter finansnetto uppgick till 12,6 (-6,6) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 9,4 (-8,9) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (-0,31) SEK/aktie. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22,1 (-13,2) MSEK, vilket motsvarar 0,77 (-0,46) SEK/aktie. Januari-september • Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 49,3 (-60,4) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till 5,4% (-7,2%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK innebär det en ökning med 7,0 procentenheter. • Resultat efter finansnetto uppgick till 43,1 (-67,6) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (-64,0) MSEK, vilket motsvarar 1,07 (-2,80) SEK/aktie. • Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 99,4 MSEK till 45,6 (-53,8) MSEK, vilket motsvarar 1,58 (-2,36) SEK/aktie.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2